Studiul 5

Joi , 1 noiembrie 2012

 

Hristos a venit în lume ca să nimicească lucrările Diavolului (Evrei 2:14) şi a făcut acest lucru la cruce. Dar, dacă El l-a înfrânt pe Diavol şi a înfrânt domniile şi stăpânirile, atunci noi de ce ne mai luptăm cu ele? De ce mai are Diavolul libertatea de a da târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită?

Evrei 2

14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,

5. Care sunt cele trei verbe folosite de Pavel în Coloseni 2:15 pentru a descrie ce s-a întâmplat la cruce? Ce înţelegem de aici?

Coloseni 2

15. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.

Hristos „a dezbrăcat domniile” („a dezbrăcat de putere domniile” – NTR) Cuvântul apekduomai are sensul propriu de „a dezbrăca pe cineva de haine”. Putem înţelege că Hristos a luat armele domniilor, adică le-a dezarmat. Despre ce fel de arme este vorba aici? „Viaţa de biruinţă a lui Hristos, al cărei punct culminant a fost Calvarul, a rostit condamnarea în dreptul Diavolului. Masca lui a fost dată la o parte. Metodele lui de lucru au fost dezvăluite înaintea îngerilor şi înaintea întregului univers. El a dat în vileag adevăratul caracter al acestuia … Prin crucea Sa, Isus Hristos a dezbrăcat domniile şi puterile întunericului de haina poziţiei şi autorităţii lor ca domni ai acestei lumi şi de armura puterii lor în lupta împotriva binelui.” (Comentariul biblic AZŞ, vol. 7, pag. 205)

6. Cum au fost făcute de ocară „puterile” la cruce? Ce realitate a fost descoperită? Ioan 8:44

Ioan 8

44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Pavel foloseşte expresia thriambeuo, „sărbătoare”. Isus era pe cruce, suferind în aparenţă o mare înfrângere, dar Biblia o numeşte biruinţă! Biruinţa aceasta a dovedit că Satana este un ucigaş, aşa cum afirmase Isus. Datorită crucii, în curând stăpânirea puterilor se va încheia complet şi definitiv, când Hristos va nimici „orice domnie, orice stăpânire şi orice putere” (1 Corinteni 15:24), iar ultimul vrăjmaş care va fi distrus va fi moartea (vers. 26). Până atunci, trebuie să rezistăm, să ducem lupta credinţei prin puterea lui Dumnezeu, care este oferită tuturor celor care o cer.

După moartea lui Hristos, „Satana a văzut că masca sa a fost smulsă. Guvernarea sa fusese descoperită înaintea îngerilor necăzuţi şi înaintea universului ceresc. El se descoperise ca ucigaş. Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el s-a detaşat singur de simpatia fiinţelor cereşti … Şi, pentru binele omului, existenţa lui Satana trebuie să continue. Omul, ca şi îngerii, trebuie să vadă contrastul dintre Prinţul luminii şi prinţul întunericului. El trebuie să aleagă cui vrea să slujească.” (Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 761)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO