Studiul 5

Marti , 30 octombrie 2012

 

Biblia arată că omenirea se află sub stăpânirea forţelor răului care caută să ne înrobească şi să ne distrugă. Marea luptă este urmarea intervenţiei Domnului împotriva lor. Vestea bună este că, după jertfa Sa, biruinţa împotriva lor este asigurată, chiar dacă lupta continuă. Conflictul este dramatic, este universal şi este aprig, dar biruinţa este a lui Dumnezeu, iar noi putem avea parte de ea, prin credinţă.

3. Ce ne spun următoarele versete despre realitatea acestei lupte? Ce speranţă şi ce făgăduinţe găsim în ele? 1 Ioan 3:8; 5:19; Ioan 12:31; 16:11; Efeseni 6:12; Coloseni 1:16; 2:15; Romani 8:38,39.

Ioan 3

8. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

Ioan 5

19. Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai.

Ioan 12

31. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.

Ioan 16

11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

Efeseni 6

12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

Coloseni 1

16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

Coloseni 2

15. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.

Romani 8

38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39. nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Mulţi oameni din secolul al XXI-lea nu cred decât în ceea ce susţine ştiinţa. Ei privesc lucrurile dintr-o perspectivă strict naturalistă, singura pe care o consideră validă. Ideea că lumea ar fi populată de forţe ale răului şi că ar fi dominată de puteri demonice ostile este considerată de ei o rămăşiţă a unei epoci a superstiţiilor şi a ignoranţei. Totuşi Biblia aşază sub denumirea de „domnii” şi „stăpâniri” o varietate de forţe ostile, incluzându-le în realitatea lumii noastre. Concepţia biblică încorporează concepte naturaliste şi ştiinţifice, dar nu le aşază la temelia tuturor cunoştinţelor despre realitate. Viziunea Bibliei asupra lumii este suficient de largă pentru a cuprinde şi conceptul de supranatural.

Spre exemplu, în Romani 8:38, cuvântul grecesc tradus cu „stăpâniri este archai, care poate avea sensul atât de „autorităţi civile”, cât şi de „puteri supranaturale rele care încearcă să îi ia pe oameni în stăpânire”. În Efeseni 6:12, expresia „stăpânitorilor întunericului acestui veac” poate fi tradusă şi prin „conducătorilor acestei lumi întunecate”.

Este clar că Pavel se referă la spiritele rele care exercită un anumit grad de autoritate asupra lumii. Compară cu expresia «stăpânitorul lumii acesteia», care îl descrie pe Satana, în Ioan 12:31; 14:30; 16:11. Faptul că Diavolul este o fiinţă era un fapt la fel de clar şi pentru Ioan (Apocalipsa 2:10; 12:10).” (Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, pag. 1044)

Ce forme de manifestare ia realitatea marii lupte în viaţa ta? În ce aspecte simţi intensitatea acestei lupte? Care este singura cale prin care poţi fi înfrânt(ă) în această luptă, deşi ai promisiunea biruinţei obţinute de Domnul Hristos în dreptul tău?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO