Studiul 4

Duminica , 21 octombrie 2012

 

Dat fiind faptul că mântuirea este soluţia lui Dumnezeu la problema generată de păcat, extinderea daunelor produse de păcat determină amploarea soluţiei. Dacă soluţia nu rezolvă problema, înseamnă că, de fapt, nu este o soluţie.

1. Ce ne spun următoarele versete despre amploarea problemei păcatului? Ai avut experienţe prin care ai cunoscut personal realitatea acestor texte?

Ioan 2

25. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.

Psalmii 59

2. Scapă-mă de răufăcători, izbăveşte-mă de oamenii setoşi de sânge!

Ieremia 17

9. Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?

Romani 5

12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…

Iacov 5

1. Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi.
2. Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele voastre sunt roase de molii.
3. Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns comori în zilele din urmă!
4. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.
5. Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel.
6. Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea!
7. Fiţi, dar, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă al pământului, şi îl aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie.

Isaia 5

23. care scot cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită, şi iau drepturile celor nevinovaţi!

2 Tesaloniceni 2

10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.

Există oare vreun om care să nu fi cunoscut personal cât de rău şi de dureros este păcatul? Fiecare dintre noi se confruntă clipă de clipă cu realitatea păcatului şi cu efectele lui. Fiecare aspect al existenţei umane pe planeta aceasta este afectat într-o mare măsură de realitatea păcatului. Păcatul s-a răspândit ca o boală contagioasă în toate domeniile vieţii, de la politică şi până la cele mai ascunse unghere ale inimii omeneşti. Dacă Dumnezeu nu ar fi oferit o soluţie, noi nu am fi avut nicio cale de scăpare. Cât de recunoscători ar trebui să fim că El ne-a oferit o soluţie! Soluţia aceasta se numeşte „Planul de Mântuire”, iar scopul lui este rezolvarea problemei păcatului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO