Studiul 4

Luni , 22 octombrie 2012

 

Efectele păcatului nu au apărut după o „perioadă de graţie”, ci s-au manifestat imediat şi era nevoie de atenţie imediată. De aceea, a fost necesar să se ia măsuri imediate, încă din momentul apariţiei lui. Ellen White afirmă următoarele: „Imediat ce a apărut păcatul, a existat şi un Mântuitor. Deşi a ştiut că trebuia să sufere, Hristos S-a făcut înlocuitorul omului. Imediat ce Adam a păcătuit, Fiul lui Dumnezeu S-a înfăţişat înaintea lui Dumnezeu ca garant al rasei umane, cu o putere exact la fel de mare de a înlătura condamnarea pronunţată în dreptul celor vinovaţi ca şi atunci când a murit pe crucea de pe Calvar.” (Comentariile Ellen G. White în Comentariul biblic AZŞ, vol. 1, pag. 1084)

2.Ce ne spun textele următoare despre Planul de Mântuire şi despre momentul conceperii lui? Ce speranţă şi ce făgăduinţă putem desprinde de aici pentru viaţa noastră?

Tit 1

1. Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia,
2. în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,

Efeseni 1

3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.
4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,

2 Tesaloniceni 2

13. Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
14. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos.

Apocalipsa 13

8. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.

Gândeşte-te la implicaţiile acestor versete. Ce ne spun ele? În principiu, ne spun că Dumnezeu a luat măsuri din veşnicie pentru problema păcatului. El nu a prestabilit apariţia păcatului (dacă ar fi prestabilit apariţia lui, atunci El ar fi răspunzător pentru păcat, o idee oribilă şi defăimătoare), dar a ştiut că va apărea şi a luat măsuri din veşnicie pentru eradicarea lui.

Aceasta este predestinarea biblică. Ea este radical diferită de modul în care oamenii înţeleg în general „predestinarea”. Planul lui Dumnezeu din veşnicie este ca toţi oamenii să primească mântuirea prin Isus. Faptul că cineva respinge mântuirea nu anulează puterea sau amploarea soluţiei, ci îi sporeşte durerea de a fi pierdut-o în condiţiile în care a avut totul la dispoziţie.

Meditează la adevărul uimitor că Dumnezeu a conceput Planul de Mântuire din veşnicie pentru ca tu să ai mântuirea. Gândeşte-te la semnificaţia acestui fapt. Ce efecte ar trebui să aibă acest adevăr asupra vieţii tale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO