Studiul 12

Vineri , 21 septembrie 2012

 

„Pavel avertizase biserica să nu aştepte revenirea lui Hristos în zilele sale. […] Nu putem aştepta venirea Domnului nostru până după marea apostazie şi după perioada lungă de domnie a «omului păcatului». «Omul fărădelegii», care mai este numit «Taina nelegiuirii», «fiul pierzării» şi «acel nelegiuit», reprezintă papalitatea, care, aşa cum a fost prevestit în profeţie, urma să-şi menţină supremaţia timp de o mie două sute şaizeci de ani.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 356

„Ca o încoronare a marii drame de amăgire, Satana însuşi va lua chipul lui Hristos. […] Pe un ton amabil şi plin de simpatie, el prezintă unele dintre adevărurile cereşti pline de har pe care le-a rostit Mântuitorul; vindecă bolile din popor şi apoi, în asemănarea caracterului lui Hristos pe care şi-a asumat-o, pretinde că a schimbat Sabatul în duminică şi le porunceşte tuturor să sfinţească ziua pe care el a binecuvântat-o. […] Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai Scripturilor şi care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiţi de puternica amăgire ce ia lumea în stăpânire.” – Ibidem, pag. 624, 625

„Când vestiţi solia, nu lansaţi niciun atac personal la adresa altor biserici, nici la adresa Bisericii Catolice. Îngerii lui Dumnezeu văd în diferite biserici numeroşi oameni la care putem ajunge numai fiind foarte precauţi. Prin urmare, să fim atenţi la cuvintele noastre. […] Cu privire la subiectele acestea, tăcerea este elocvenţă. Mulţi sunt amăgiţi. Rostiţi adevărul în cuvinte şi tonuri pline de dragoste.” – Ellen G. White, Evanghelizare, pag. 576

Întrebări pentru discuţie

1.Azi, mulţi cred că papalitatea, ca instituţie, s-a schimbat şi, în unele privinţe, lucrul acesta e adevărat. Dar, în problemele fundamentale ale mântuirii ea continuă să-şi însuşească pe nedrept lucrarea lui Hristos de pe pământ şi din cer. Ea este puterea descrisă în profeţie. Cum putem să ne păstrăm cu fermitate poziţia biblică privitoare la papalitate şi totodată să manifestăm dragoste creştină, îndelungă răbdare şi tact?

2.Întâlnim mereu oameni care stabilesc noi date ale evenimentelor finale, fac diagrame etc. Cum ne raportăm la aceste provocări?

Rezumat: Pavel ne-a oferit adevăruri preţioase despre evenimentele finale. Totuşi să nu uităm niciodată că lucrul cel mai important nu este stabilirea datei evenimentelor şi nici identificarea detaliilor, ci alegerea noastră de a fi de partea binelui în marea luptă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO