Hristos să fie proslăvit (2 Tesaloniceni 1:10-12)

Studiul 11

Joi , 13 septembrie 2012

 

8. Ce înseamnă ca Isus Hristos „să fie proslăvit în sfinţii Săi”? 2 Tesaloniceni 1:10-12

2 Tesaloniceni 1

10. când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.
11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă,
12. pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.

Fraza completă pe care o studiem săptămâna aceasta (versetele 3-10) ne oferă câteva detalii importante legate de a doua venire a Domnului Isus. La revenirea Sa, El le va da întristare celor care îi întristează pe alţii şi odihnă celor întristaţi (2 Tes. 1:6,7). El va coborî din cer însoţit de îngeri puternici (2 Tes. 1:7). El va veni într-o flacără de foc pentru a-i pedepsi pe cei care L-au respins pe Dumnezeu şi Evanghelia lui Isus Hristos (2 Tes. 1:8). Păcătoşii vor fi distruşi (2 Tes. 1:8,9), iar cei drepţi Îl vor proslăvi pe Hristos (2 Tes. 1:10). Evenimentele care vor avea loc atunci pregătesc şi inaugurează mileniul, cei o mie de ani în care pământul rămâne nelocuit (Apoc. 20:1-6). 1 Tesaloniceni 4:16,17 ne arată că mântuiţii Îl întâmpină pe Isus în văzduh la revenirea Sa, iar Ioan 14:1-3 ne spune că Isus îi va lua pe cei neprihăniţi cu El, în cer.

2 Tesaloniceni 1

3. Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.
4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi.
5. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi.
6. Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
7. şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
8. într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,
10. când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.

Apocalipsa 20

1. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.
2. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
4. Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.
5. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
6. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

1 Tesaloniceni 4

16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Ioan 14

1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

9. Ce rugăciune înalţă Pavel pentru tesaloniceni cu privire la pregătirea lor pentru revenirea Domnului? vers. 11

În versetele 10-12, Pavel afirmă că slava Domnului este manifestată în caracterul celor care cred în El. Versetele acestea fac trecerea la capitolul 2, unde Pavel argumentează că ziua Domnului nu venise încă. Dacă ar fi venit, atunci toţi ar fi văzut focul, distrugerea celor nelegiuiţi şi proslăvirea deplină a Domnului Isus.

2 Tesaloniceni 1

10. când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră.
11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă,
12. pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.

În acest pasaj, Pavel trece cu uşurinţă de la Numele lui Dumnezeu la cel al lui Isus, cele două Nume putând fi înlocuite unul cu altul. Potrivit inspiraţiei, Isus este Dumnezeu. Învăţătura aceasta este foarte importantă pentru noi. Dacă Domnul Isus deţine o poziţie înaltă, mântuirea oferită de El este cu atât mai eficientă, iar imaginea pe care ne-o facem despre Dumnezeu când contemplăm viaţa, moartea şi învierea Sa, este cu atât mai clară. Dacă Isus este Dumnezeu adevărat, atunci Tatăl este exact ca El.

Cum putem învăţa să ne ocupăm de activităţile noastre zilnice şi, totodată, să trăim aşteptând venirea Domnului Isus? De ce uităm cu atâta uşurinţă de revenirea Sa? Cum putem învăţa să păstrăm tot timpul în minte această frumoasă făgăduinţă şi să ne vedem de viaţa noastră, acordând revenirii Sale timpul, atenţia şi seriozitatea cuvenite?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO