Viaţa de biserică (1 Tesaloniceni 5:12-18)

Studiul 10

Sambata , 1 septembrie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna acesta, citeşte: 1 Tesaloniceni 5:12-28; Matei 5:43-48; Galateni 5:22; Filipeni 4:4; Ioan 15:4-6.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Nu dispreţuiţi prorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.” (1 Tesaloniceni 5:20,21)

Gândul central: Pavel le oferă tesalonicenilor, atât conducătorilor, cât şi membrilor laici, câteva sfaturi spirituale foarte practice cu privire la relaţiile dintre credincioşi.

În încheierea epistolei sale, Pavel le dă tesalonicenilor şaptesprezece îndemnuri (1 Tesaloniceni 5:12-22) şi scrie o ultimă rugăciune (vers.23-27). Studiul din săptămâna aceasta se ocupă mai întâi de primele trei îndemnuri cu privire la atitudinea membrilor bisericii locale faţă de conducătorii ei (vers. 12,13) şi apoi de următoarele şase îndemnuri referitoare la atitudinea conducătorilor bisericii locale faţă de membri.

1 Tesaloniceni 5

12. Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul, şi care vă sfătuiesc.
13. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.
14. Vă rugăm de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.
15. Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi.
16. Bucuraţi-vă întotdeauna.
17. Rugaţi-vă neîncetat.
18. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi.
19. Nu stingeţi Duhul.
20. Nu dispreţuiţi proorociile.
21. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun.
22. Feriţi-vă de orice se pare rău.

1 Tesaloniceni 5

23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Cristos.
24. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.
25. Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.
26. Spuneţi sănătate tuturor fraţilor cu o sărutare sfântă.
27. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor.

Următoarele şapte versete (16-22) conţin opt sfaturi scurte. Ele pot fi împărţite în două categorii: trei sfaturi despre menţinerea unei atitudini creştine pozitive (vers. 16-18) şi cinci cu privire la atitudinea faţă de lumina nouă, venită sub forma profeţiei (vers. 19-22).

În rugăciunea de încheiere, Pavel reia tema principală a epistolei: credincioşii din Tesalonic şi de pretutindeni să crească neîncetat în sfinţire până la revenirea Domnului Isus Hristos, adică să se pregătească zilnic pentru acest eveniment. Acest adevăr este valabil şi pentru noi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO