Studiul 9

Vineri , 31 august 2012

 

Este nevoie de veghere. Inimile noastre sunt înşelătoare; suntem înconjuraţi de slăbiciunile şi păcatele neamului omenesc şi Satana urmăreşte să distrugă. Noi poate că nu veghem, dar adversarul nostru nu este niciodată leneş. Cunoscând această neobosită vigilenţă, să nu dormim, aşa cum fac alţii, ci «fiţi înţelepţi şi vegheaţi».” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, pag. 409

Unii au impresia că trebuie să fie puşi la probă şi să-I dovedească Domnului că s-au schimbat înainte de a putea cere binecuvântarea Sa. Dar […] lui Isus îi place foarte mult să venim la El exact aşa cum suntem: păcătoşi, neputincioşi şi dependenţi. Noi declarăm că suntem fii ai luminii, şi nu ai nopţii sau ai întunericului: ce drept avem să fim necredincioşi?” – Idem, Solii alese, cartea 3, pag. 150

Mulţimea celor care sunt creştini doar cu numele […] trăieşte pentru lume. Credinţa lor are o influenţă foarte puţin restrictivă asupra plăcerilor lor; în timp ce declară că sunt copii ai luminii, ei umblă în întuneric şi sunt copii ai nopţii şi ai întunericului.” – Idem, Mărturii, vol. 1, pag. 404

Lumea, care se poartă ca şi când nu ar exista Dumnezeu, fiind absorbită în căutări egoiste, va suferi curând o nimicire iminentă şi nu va scăpa. […] În timp ce dansează şi chefuiesc, beau şi fumează, îngăduindu-şi patimile animalice, oamenii sunt ca un bou care merge la tăiere.” – Idem, Evanghelizare, pag. 26

Întrebări pentru discuţie

1.Dacă Domnul Hristos ar reveni mâine, am fi noi pregătiţi?

2.Prezentaţi răspunsurile la întrebarea finală de luni. Cum putem păstra viu sentimentul urgenţei şi totodată să ducem o viaţă „normală” în societate?

3.Cum a fost influenţată viaţa ta, pozitiv sau negativ, de accentul pus de Biserica Adventistă pe sfârşitul timpului? S-a mai schimbat în timp concepţia ta despre sfârşit? De ce este importantă înţelegerea Planului de Mântuire şi a îndreptăţirii prin credinţă pentru înţelegerea clară a evenimentelor finale?

Rezumat: În 1 Tesaloniceni 5:1-11, Pavel face apel la o implicare totală în pregătirea pentru a doua venire a lui Isus. Când primim Evanghelia, noi devenim fii ai luminii. Când trăim Evanghelia prin credinţă, speranţă şi dragoste, devenim tot mai asemănători cu Isus. Dacă suntem pregătiţi să murim pentru Hristos astăzi, atunci suntem pregătiţi să-L întâmpinăm dacă El ar veni astăzi.

1 Tesaloniceni 5

1. Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.
2. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.
3. Când vor zice: „Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi chip de scăpare.
4. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
5. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6. De aceea, să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.
7. Căci cei ce dorm, dorm noaptea şi cei ce se îmbată, se îmbată noaptea.
8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.
9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Cristos,
10. care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.
11. De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO