Vedeţi-vă de treburile voastre (1 Tesaloniceni 4:9-12)

Studiul 7

Joi , 16 august 2012

 

5. Citeşte 1 Tesaloniceni 4:9-12 şi 3:11-13. Ce idei din pasajul anterior reia Pavel aici?

1 Tesaloniceni 4

9. Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
10. şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea.
11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.
12. Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.

1 Tesaloniceni 3

11. Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi!
12. Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,
13. ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

Grecii aveau mai multe cuvinte pentru „dragoste”, iar două dintre ele se găsesc în Noul Testament. Eros (nu se găseşte în Noul Testament) este termenul din care provine cuvântul „erotic” şi se referă la dimensiunea sexuală a dragostei. Agape este forma cea mai utilizată în Noul Testament şi se referă la dragostea care se jertfeşte. Ea este de multe ori utilizată cu referire la dragostea lui Hristos pentru noi, aşa cum a fost ea arătată la cruce.

Un alt cuvânt grecesc pentru dragoste, philos, apare în pasajul pe care îl studiem astăzi. Pavel le reaminteşte tesalonicenilor despre „dragostea frăţească”. În lumea păgână, philadelphias avea sensul de dragoste pentru rudele de sânge. Biserica a preluat acest termen şi l-a extins la dragostea pentru fraţii de credinţă, pentru familia creştină. Acest tip de dragoste familială este susţinută de Dumnezeu şi este o minune a Sa.

6. Citeşte 1 Tesaloniceni 4:11,12. Reformulează în cuvintele tale sfatul dat de Pavel cu privire la viaţa şi activitatea credincioşilor.

Se pare că în biserica din Tesalonic existau câţiva membri leneşi şi turbulenţi. E posibil ca entuziasmul pentru a doua venire a lui Isus să-i fi determinat pe unii membri să renunţe la slujbele lor şi să devină dependenţi de vecinii lor. Însă pentru a fi întotdeauna pregătiţi să dăm mărturie nu înseamnă că trebuie să fim gălăgioşi, iscoditori sau inactivi la locul de muncă sau între vecini. Unii oameni se vor apropia de biserică numai în măsura în care îşi vor forma o impresie bună despre comportamentul creştinilor pe care îi cunosc personal.

Soluţia lui Pavel la problema tesalonicenilor nu este lupta pentru putere şi influenţă, ci o viaţă liniştită (4:11), în care se cuprind preocuparea faţă de treburile personale şi lucrul cu mâinile. În lumea antică, munca manuală era principalul mijloc de câştigare a existenţei. Astăzi, probabil că Pavel ar spune cam aşa: „Asigură cele necesare pentru tine şi pentru familia ta şi pune ceva deoparte pentru a-i ajuta pe cei care sunt într-adevăr în nevoie.

Cum putem aplica sfatul lui Pavel la viaţa noastră, la circumstanţele în  care ne găsim?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO