După planul lui Dumnezeu (1 Tesaloniceni 4:6-8)

Studiul 7

Miercuri , 15 august 2012

 

4. Citeşte 1 Tesaloniceni 4:6-8. Ce ne spune Pavel despre imoralitate ?

1 Tesaloniceni 4

6. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.
7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.
8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.

Un bărbat i-a spus odată unui pastor: „Când eram tânăr, m-am obişnuit să cred că sexul şi dragostea sunt acelaşi lucru. Dar, când m-am căsătorit, am descoperit că relaţiile sexuale premaritale distrug nu numai trupul (am contractat o boală venerică), ci şi mintea. Cu toate că suntem creştini amândoi, soţia mea şi cu mine ne confruntăm cu vechile comportamente şi atitudini pe care le-am adus cu mine în căsătorie.

Dumnezeu nu a lăsat restricţiile din Biblie pentru a ne lipsi de bucurie, ci pentru a ne proteja de prejudiciile fizice şi emoţionale cauzate de imoralitate. Noi ne impunem anumite restricţii pentru că ne gândim la influenţa pe care o avem asupra altora. Fiecare om este un suflet pentru care a murit Hristos; nimeni nu trebuie exploatat în nici un fel. Lucrul acesta este un păcat nu numai faţă de persoana respectivă, ci şi faţă de  Dumnezeu (Geneza 39:9). Purtarea noastră înseamnă nu numai cum alegem să îi tratăm pe alţii, ci şi cum alegem să Îl tratăm pe Hristos în persoana altora (Matei 25:34-46).

Geneza 39

9. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”

Matei 25

34. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
35. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;
36. am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.”
37. Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?
38. Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39. Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?”
40. Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.”
41. Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!
42. Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
43. am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.”
44. Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?”
45. Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.”
46. Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

În final, relaţiile intime afectează relaţia noastră cu Dumnezeu. Păgânii care nu Îl cunosc pe Dumnezeu sunt înrobiţi de patimi (vers. 5). Necunoaşterea lui Dumnezeu generează un comportament imoral. Cei care ignoră învăţăturile Bibliei cu privire la aceste lucruri resping nu numai învăţăturile, ci şi chemarea lui Dumnezeu şi chiar pe Dumnezeu Însuşi (vers. 8).

Pe de altă parte, atunci când urmăm planul divin, relaţia dintre soţ şi soţie devine o frumoasă ilustrare a dragostei care se jertfeşte, dragoste pe care Dumnezeu a manifestat-o faţă de noi prin Hristos (vezi Ioan 13:34,35). Ea este un dar care, atunci când este folosit potrivit cu voinţa Sa, ne poate descoperi iubirea Sa faţă de noi şi dorinţa Sa de a fi aproape de noi.

Ioan 13

34. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

În 1 Tesaloniceni 4:7 ni se spune că Dumnezeu ne-a chemat la sfinţire. Ce înseamnă pentru tine lucrul acesta? Ce altceva mai putem include aici în afară de ţinuta morală?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO