Studiul 2

Luni , 9 iulie 2012

 

 Persecuţia seamănă cu o şosea cu două benzi. Ea poate fi provocată de  defăimările şi de afirmaţiile maliţioase la adresa unor persoane care nu au făcut nimic rău, dar şi de acţiunile nepotrivite ale credincioşilor (1 Petru 3:13-16; 4:12-16). E foarte posibil ca tulburările din Tesalonic să fi fost stârnite de gelozia adversarilor lui Pavel şi, în aceeaşi măsură, de acţiunile nepotrivite ale credincioşilor. Cele două scrisori către tesaloniceni arată că Pavel era foarte îngrijorat de faptul că unii membri ai bisericii nu aveau o conduită adecvată.

1 Petru 3

13. Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine?
14. Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi!
15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă,
16. având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.

1 Petru 4

12. Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi;
13. dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.
14. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.
15. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.
16. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

El îi îndeamnă pe creştinii de acolo să ducă o viaţă liniştită şi să aibă o purtare cuviincioasă între vecinii lor păgâni (1 Tes. 4:11,12), îi mustră pe cei care trăiesc în neorânduială (1 Tes. 5:14), le porunceşte credincioşilor să îi evite pe cei din comunitate care trăiesc în neorânduială (2 Tes. 3:6,7) şi notează că unii membrii nu sunt doar dezordonaţi şi leneşi, ci „se ţin de nimicuri” (2 Tes. 3:11). Unii membri creau probleme nu numai bisericii, ci şi societăţii. Persecuţia s-a făcut simţită în Tesalonic, dar şi noii convertiţi se făceau vinovaţi de fapte condamnabile.

1 Tesaloniceni 4

11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.
12. Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.

1 Tesaloniceni 5

14. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

2 Tesaloniceni 3

6. În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi.
7. Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorânduială între voi.
11. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri.

2. Prin ce s-a deosebit experienţa lui Pavel din Bereea de cea din Tesalonic? Ce lecţie putem desprinde de aici? Faptele 17:10-15

Fapte 17

10. Fraţii au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor.
11. Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.
12. Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale grecilor şi mulţi bărbaţi au crezut.
13. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu şi în Bereea, au venit acolo, ca să tulbure şi să aţâţe noroadele.
14. Atunci fraţii au pornit îndată pe Pavel spre mare; Sila şi Timotei au rămas în Bereea.
15. Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el.

Bereenii erau dornici să afle mai multe despre Dumnezeu şi să cunoască Scriptura. Ei i-au ascultat pe apostoli cu deschidere, dar au verificat tot ce auzeau, studiind personal Vechiul Testament.

Ei sunt un exemplu pentru noi. Putem fi deschişi la idei noi, dar întotdeauna trebuie să le verificăm pe baza învăţăturilor Bibliei. Unele lucruri trebuie să le învăţăm, iar de altele să ne dezvăţăm. În acelaşi timp, trebuie să evităm învăţăturile greşite ca să nu ne îndepărtăm de adevăr.

Deşi persoanele turbulente din Tesalonic au venit şi în Bereea, iudeii de acolo nu au respins mesajul: „Mulţi dintre ei … au crezut” (vers. 12). Ulterior, Pavel a fost nevoit să plece de urgenţă la Atena, iar Sila şi Timotei au rămas în Bereea pentru a-i încuraja şi întări în credinţă pe noii convertiţi.

În ce alte situaţii a acţionat greşit biserica creştină? Ce lecţii putem învăţa din greşelile lor? Pregăteşte răspunsurile pentru studiul pe grupe din Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO