Evaluarea creşterii bisericii

Studiul 12

Joi , 21 iunie 2012

 

Motivul existenţei bisericii noastre coincide cu motivul pentru care evaluăm. Noi credem că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost adusă la existenţă în acest moment special al istoriei pământului ca parte a planului lui Dumnezeu de a duce Evanghelia în lume. Cu alte cuvinte, noi existăm pentru a câştiga suflete pentru Împărăţia Sa.

8. Citeşte Apocalipsa 14:6,7. Cum înţelegem aceste versete prin prisma identităţii noastre de adventişti de ziua a şaptea?

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Prin evaluarea activităţii noastre, verificăm dacă ne îndeplinim misiunea în modul cel mai eficient posibil. Orice evaluare a activităţii bisericii trebuie să urmărească măsurarea modului în care strategiile de evanghelizare şi mărturie influenţează creşterea bisericii. Cum ne ajută activitatea pe care o realizăm să atingem acest obiectiv?

9. Citeşte Matei 6:33, 10:7, 24:14 şi Luca 4:43. Despre ce obiectiv vorbesc aceste texte? Cum ar trebui să influenţeze el viaţa bisericii şi lucrarea noastră de mărturie şi de evanghelizare?

Matei 6

33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Matei 10

7. Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!”

Matei 24

14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

Luca 4

43. Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis.”

În relatările despre lucrarea lui Isus pe pământ este amintită de multe ori predicarea ca metodă de câştigare a sufletelor pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Isus a predicat că Împărăţia lui Dumnezeu era aproape. El i-a mustrat pe conducătorii religioşi pentru că au închis porţile Împărăţiei şi pentru că au îngreunat accesul oamenilor la ea. El i-a trimis pe ucenicii Săi să predice despre Împărăţia lui Dumnezeu. Este evident, aşadar, că obiectivul principal al lui Isus, al apostolilor şi al bisericii era acela de a câştiga oameni pentru Împărăţie.

Rapoartele despre numărul celor care s-au alăturat bisericii în diferite momente şi rapoartele despre bisericile înfiinţate printre neamuri dovedesc faptul că se făcea o evaluare a modului în care biserica lucra pentru atingerea obiectivului de extindere a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Isus a făcut o declaraţie tranşantă: dacă nu eşti cu El, eşti împotriva Lui (Matei 12:30) şi dacă nu strângi cu El, risipeşti. Lasă la o parte mărturisirea ta de credinţă sau faptul că ai numele scris în registrul bisericii şi întreabă-te:Eu strâng cu El sau risipesc?” Ce dovezi ai?

Matei 12

30. Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, şi cine nu strânge cu Mine risipeşte.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO