Să evaluăm pentru a creşte spiritual

Studiul 12

Miercuri , 201 iunie 2012

 

6. Ce i-a spus Domnul Lui Samuel cu privire la felul de a aprecia al omului? 1 Samuel 16:7

1 Samuel 16

7. Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”

Am menţionat la începutul acestui studiu că este necesar ca obiectivele să poată fi evaluate. Este uşor să monitorizăm şi să evaluăm creşterea numerică, dar viaţa de biserică nu ţine doar de acest aspect.

Dorinţa noastră nu este doar aceea ca biserica să fie plină de oameni, ci să fie plină cu oameni care cresc în relaţia lor cu Isus, care Îl iubesc pe Domnul şi care îşi manifestă dragostea prin ascultarea de poruncile Sale. Ultimul lucru pe care ni-l dorim este să facem ceea ce făceau cărturarii şi fariseii: să înconjurăm „marea şi pământul” (adică să facem mari eforturi misionare) pentru a face un nou-convertit, iar apoi să-l facem să ajungăde două ori mai rău” decât noi înşine (Matei 23:15). Această mustrare aspră a eforturilor lor „misionare” ne arată cât de important este să acordăm atenţie evaluării creşterii spirituale a celor pe care îi aducem în biserică şi, în primul rând, a creşterii noastre spirituale.

Matei 23

15. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.

7. Citeşte Psalmii 1:2, Matei 26:41, 1 Tesaloniceni 5:17, Romani 8:6, Efeseni 6:17,18 şi 2 Timotei 2:15,16 şi. Potrivit acestor versete, ce exerciţii spirituale sunt importante? De ce sunt ele esenţiale pentru creşterea noastră spirituală?

Psalmii 1

2. Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

Matei 26

41. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”

1 Tesaloniceni 5

17. Rugaţi-vă neîncetat.

Romani 8

6. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

Efeseni 6

17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii

2 Timotei 2

15. Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.
16. Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.

Cum putem noi, nişte oameni păcătoşi care avem nevoie de harul divin, să evaluăm o calitate atât de „intangibilă” precum spiritualitatea altora? Adevărul e că nu există o scală de evaluare a spiritualităţii personale, bazată pe un document. De aceea este mai util şi mai adecvat să apreciem dacă persoana respectivă se află sau nu în călătoria spirituală decât să stabilim la ce punct din această călătorie a ajuns. Indiciile sunt exerciţiile spirituale în care se angajează. Lucrurile enumerate în versetele de mai sus sunt tot atâţia indicatori clari ai spiritualităţii, însă trebuie să fim întotdeauna precauţi când cântărim experienţa altora. De asemenea, dacă este vorba despre un membru nou al bisericii, ar trebui să îl ajutăm cu bunătate şi iubire să înţeleagă cât de importante sunt rugăciunea, studiul Bibliei şi ascultarea pentru creşterea spirituală.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO