Studiul 10

Vineri , 8 iunie 2012

 

Menţinerea direcţiei. Orice autovehicul, oricât de bun ar fi, se strică dacă nu beneficiază de verificări regulate. Tot la fel, multe activităţi bune şi valoroase ale bisericii au fost abandonate din cauza lipsei de verificare regulată şi planificată.

Pentru ca activitatea ta să se desfăşoare normal, după programul stabilit, ţine cont de următoarele sfaturi:

1. Menţine o relaţie personală cu Domnul. Reaminteşte-ţi deseori că lucrarea aceasta o realizezi în parteneriat cu Domnul.

2. Menţine-ţi viziunea personală. Mai crezi că lucrarea ta este importantă? Obiectivele acestei lucrări îţi sunt la fel de clare ca la început?

3. Menţine comunicarea. Aducerea de rapoarte regulate este importantă pentru a primi susţinere permanentă. Oamenii sunt ocupaţi şi au nevoie să li se reamintească despre modul în care se desfăşoară lucrarea ta şi despre modul în care se pot implica.

4. Menţine entuziasmul. Entuziasmul este molipsitor. Manifestă-ţi neîncetat entuziasmul în legătură cu lucrarea ta şi ceilalţi se vor molipsi.

5. Menţine direcţia. Nu te ocupa cu alte îndatoriri şi programe care te împiedică să investeşti timp şi energie în lucrarea ta prezentă.

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi în grupă răspunsurile la întrebarea finală de marţi.

2. Ce gânduri descoperi în citatul de mai jos despre relaţia dintre dragostea pentru Dumnezeu şi slujirea pe care I-o aducem? „Creştinul care veghează este un creştin care lucrează, căutând sârguincios să facă tot ce poate pentru înaintarea Evangheliei. În măsura în care iubirea sa faţă de Răscumpărătorul său creşte, creşte şi iubirea pentru semenii săi.” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 261)

3. „Cei care niciodată nu au experimentat iubirea duioasă şi cuceritoare a lui Hristos nu îi pot conduce pe alţii la izvorul vieţii. Iubirea Lui în inimă constituie o putere constrângătoare care-i face pe oameni să-L descopere în vorbire, într-un spirit blând şi milos, în înălţarea vieţii acelora cu care ei sunt în legătură. Lucrătorii creştini care izbândesc în strădaniile lor trebuie să-L cunoască pe Hristos şi, pentru a-L cunoaşte, ei trebuie să cunoască iubirea Lui.” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 550, 551)

Povesteşte în cadrul grupei modul în care ai cunoscut personal dragostea lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO