Studiul 8

Duminica , 20 mai 2012

 

În Matei 9:37, Isus le-a spus ucenicilor că secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini. Astăzi, secerişul este infinit mai mare, iar lucrătorii sunt încă relativ puţini. Există o mare nevoie de lucrători complet instruiţi şi echipaţi. Deşi este întotdeauna valabil faptul că influenţa Duhului Sfânt este factorul major care asigură succesul mărturiei personale şi al evanghelizării, este totuşi important ca oamenii chemaţi de Dumnezeu la slujire să urmeze cursuri de instruire şi de pregătire practică. Potrivit cu Efeseni 4:11,12, trebuie depuse eforturi hotărâte de pregătire pentru numeroasele şi variatele aspecte ale lucrării şi slujirii.

Matei 9

37. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!

Efeseni 4

11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

Dumnezeu a promis să-i binecuvânteze pe conducători cu anumite daruri care să-i ajute să slujească în calitate de conducători şi instructori pentru lucrare. Totuşi trebuie subliniat că evangheliştii, pastorii şi instructorii care fac lucrarea singuri şi care nu îi pregătesc pe ceilalţi pentru slujire nu respectă principiile Scripturii. Toţi cei ce oferă instruire pentru lucrarea de mărturie şi evanghelizare trebuie să ajungă la convingerea clară că voia lui Dumnezeu este ca lumea să fie mântuită din păcat, că lucrarea pe care El a încredinţat-o bisericii este aceea de a-i căuta pe cei pierduţi şi că voia Sa este ca biserica Sa din lume să crească.

1. Care a fost prima poruncă a lui Isus consemnată în Evanghelii? Matei 4:19; Marcu 1:17.

Matei 4

19. El le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”

Marcu 1

17. Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”

Ce înseamnă porunca aceasta pentru noi astăzi, ca adventişti de ziua a şaptea, care avem o anumită înţelegere asupra celor trei solii îngereşti? Suntem noi activi în calitate de „pescari de oameni” sau, dimpotrivă, ne ocupăm mai degrabă cu repararea „bărcilor” noastre?

Este interesant faptul că, în chemarea adresată ucenicilor, Isus nu le-a cerut pur şi simplu să fie pescari de oameni. El nu a spus: „Veniţi după Mine şi fiţi pescari de oameni”, ci „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni”. Chiar de la începutul uceniciei, ei au înţeles că urmau să participe la o instruire importantă. Isus i-a chemat să intre într-un mediu de învăţare în care să poată fi instruiţi pentru misiunea la care îi chemase. Ei aveau să înveţe în principal prin observaţie şi din practică. Iar misiunea mondială le-a fost încredinţată de-abia după ce au învăţat „pe teren” ce trebuia făcut şi cum trebuia făcut. În lipsa instruirii şi a dezvoltării spirituale personale corespunzătoare, sarcina de a duce Evanghelia în zona în care locuim pare imposibilă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO