Adevăruri care cer schimbări

Studiul 5

Marti , 1 mai 2012

 

Există adevăruri, învăţături ale Bibliei care, odată înţelese, îi cer omului să facă schimbări semnificative la nivelul convingerilor personale sau al stilului de viaţă. Unele dintre acestea (ca de exemplu, păzirea Sabatului zilei a şaptea şi renunţarea la mâncărurile necurate) au un impact atât asupra convingerilor, cât şi asupra stilului de viaţă. Faptul acesta subliniază încă o dată necesitatea de a-i ajuta pe oameni să-L primească pe Hristos înainte de a-i îndemna să facă schimbări pentru El.

5. Unii oameni L-au părăsit pe Isus în momentul în care au fost puşi în faţa unui astfel de adevăr. De ce? Ce lecţie putem desprinde de aici pentru noi? Ce alte adevăruri mai pun încă sub semnul întrebării consacrarea personală faţă de Isus? Ioan 6:54-66

Ioan 6

54. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
55. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.
56. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.
57. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.
58. Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.”
59. Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.
60. Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”
61. Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?
62. Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…
63. Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.
64. Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă.
65. Şi a adăugat: „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”
66. Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El.

Mulţi dintre cei care au asistat la înmulţirea pâinilor şi au beneficiat de ea, L-au urmat pe Isus şi a doua zi pentru a-şi asigura hrana. Dar, când El a făcut referire la simbolul trupului şi sângelui Său pentru a le îndrepta gândul spre lucrurile spirituale, L-au părăsit. Ei au plecat nu pentru că nu L-ar fi înţeles, ci pentru că au refuzat să accepte adevărul mântuirii doar prin Hristos. Adevărul acesta cerea schimbări şi, dacă dorinţele lor personale nu au fost împlinite, ei au ales să plece.

6. Ce ni se spune în Ioan 14:15?

Ioan 14

15. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

Adevărul acesta le cere celor care pretind că Îl iubesc pe Isus să ia în considerare cu seriozitate consacrarea faţă de El. Credinţa declarată va fi testată mai devreme sau mai târziu prin chemarea la acţiune. În orice etapă a procesului de evanghelizare se poate ca oamenii să plece când sunt puşi în faţa unor adevăruri care cer schimbări în viaţa lor. Însă experienţa ne învaţă că ei răspund mai uşor şi sunt mai deschişi când au ajuns deja să-L iubească pe Mântuitorul. Cu alte cuvinte, rămâne valabil principiul că, pentru a avea rezultatele cele mai bune, adevărurile trebuie prezentate pe rând.

Domnul Isus avea multe lucruri să le spună ucenicilor, dar ştia că ei nu le-ar fi înţeles la momentul acela (Ioan 16:12). Făgăduinţa că Duhul Sfânt avea să-i călăuzească în tot adevărul (Ioan 16:13) este încă valabilă pentru noi şi pentru aceia pe care încercăm să-i conducem la Hristos.

Ioan 16

12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.
13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Chiar dacă harul este oferit fără plată, consacrarea care urmează după acceptarea darului poate costa mult uneori. Cum poţi ajuta pe cineva care consideră că preţul e prea mare? Ce experienţă a ta îi poţi împărtăşi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO