Studiul 2

7 aprilie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Efeseni 4:12; 2 Corinteni 5:15-20; Ioan 4:35-41; 1 Tesaloniceni 1:5-8; Faptele apostolilor 14:27.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Voi sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” (1 Petru 2:9)

Gândul central: Prea adesea evanghelizarea şi mărturia personală sunt considerate a fi în mod exclusiv responsabilitatea pastorului, dar atitudinea aceasta este greşită.

Potrivit lui Petru, poporul lui Dumnezeu este ales, chemat să fie opreoţie împărătească”. Întrucât preoţii aveau de îndeplinit o lucrare şi întrucât noi suntem chemaţi la „preoţie”, înseamnă că şi noi avem o lucrare de făcut. Totuşi trebuie să înţelegem că nu suntem chemaţi doar să îndeplinim o lucrare. Mai întâi de toate, Dumnezeu ne cheamă să avem o relaţie cu El, relaţie care să ne determine să le împărtăşim altora lucrurile mari pe care le-a făcut El pentru noi. Aceasta este esenţa mărturiei.

Aşadar, fiecare dintre noi avem de îndeplinit o lucrare personală care presupune vestirea puterilor minunate ale Aceluia care ne-a chemat „din întuneric la lumina Sa minunată”.

Săptămâna aceasta, vom analiza conceptul de „slujire personală a fiecărui membru” şi vom vedea cum contribuie experienţa individuală la slujirea colectivă a bisericii. Ideea este că fiecare dintre noi are de îndeplinit un rol în lucrarea misionară şi de evanghelizare.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO