Studiul 2

Duminica , 8 aprilie 2012

 

Prea adesea întâlnim creştini care se plâng că nu sunt suficient de talentaţi pentru a face ceva semnificativ pentru Dumnezeu. Fireşte că lui Satana îi convine să avem această atitudine, dar Biblia ne spune că toţi creştinii au primit o lucrare de la Dumnezeu. Trebuie să aflăm care este lucrarea aceasta şi apoi să stabilim cum putem, prin harul lui Dumnezeu, să o îndeplinim spre slava Sa.

1. Studiază Efeseni 4:11,12 şi 2Corinteni 5:15-20. Ce ne spun aceste versete despre slujirea fiecărui credincios?

Efeseni 4

11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

2 Corinteni 5

15. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
16. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.
17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

Pavel declară aici că sfinţii sunt pregătiţi pentru a sluji. Fiecărui om care a fost împăcat cu Dumnezeu prin jertfa lui Isus i-a fost încredinţată lucrarea de împăcare şi este un ambasador (un sol, un „trimis” împuternicit) al lui Hristos. Ambasadorul este un reprezentant al unui monarh sau al unui şef de stat. Noţiunea acesta subliniază relaţia personală dintre Hristos şi toţi cei care au fost împăcaţi cu Dumnezeu şi duc în lume mesajul dragostei şi al harului Său.

Există multă confuzie cu privire la noţiunea de slujire. În prezent, slujirea este considerată a face parte din atribuţiile pastorului, întrucât el este un „slujitor al Evangheliei”. Este adevărat că cei angajaţi în slujirea pastorală au unele cunoştinţe şi competenţe de specialitate, însă Scriptura insistă că o parte a lucrării pastorului este aceea de a-i pregăti pe membri pentru slujirea personală.

Noul Testament ne arată că primii creştini înţelegeau conceptul de slujire a fiecărui membru. Oriunde mergeau şi în orice circumstanţe se aflau, toţi predicau despre Domnul Isus (vezi Faptele 8:1,4).

Fapte 8

1. Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei.
4. Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.

Mai există un mod prin care Domnul Isus arată că noi toţi avem de îndeplinit o lucrare specială de slujire. El a declarat că nu a venit ca să I se slujească, ci El să slujească (vezi Mat. 20:28; Luca 22:27). De asemenea, a spus că şi urmaşii Săi sunt slujitori (vezi Mat. 23:11; 20:26,27). Dacă aceasta nu este slujire, slujire adevărată, atunci ce este? Dar Isus nu ne porunceşte pur şi simplu să fim slujitori, ci ne ajută să înţelegem că lucrarea de slujire este urmarea relaţiei noastre cu El. Aceste versete descriu viaţa unei persoane care este părtaşă la suferinţele Robului Isus Hristos. De asemenea, ele afirmă că „a fi în Hristos” înseamnă a continua lucrarea Sa.

Matei 20

28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.

Luca 22

27. Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la masă? Şi Eu totuşi sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă.

Matei 23

11. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.

Matei 20

26. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
27. şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.

Cât de dispus eşti să le slujeşti altor oameni? Este aceasta înclinaţia ta naturală sau, de regulă, aştepţi mai degrabă să ţi se ofere decât să dăruieşti? Cum îţi poţi forma o atitudine de slujire?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO