Studiul 9

Vineri , 2 martie 2012

 

Biblia este cea mai veche şi cea mai amplă sursă istorică pe care o au oamenii. Ea a venit direct de la izvorul adevărului veşnic şi, de-a lungul veacurilor, o mână divină i-a păstrat puritatea. […] Numai aici descoperim un raport autentic al originii naţiunilor. Numai aici ne este dată istoria neamului omenesc, neîntinată de mândria sau de prejudecăţile omeneşti.

În analele istoriei omenirii, dezvoltarea naţiunilor, creşterea şi prăbuşirea imperiilor apar ca fiind dependente de voinţa şi de curajul omului. Modelarea evenimentelor pare a fi, într-o mare măsură, determinată de puterea, ambiţia sau capriciile sale. În Cuvântul lui Dumnezeu însă, cortina este dată la o parte şi putem să privim înapoi, peste şi în toate acţiunile şi conflictele de interese, putere şi pasiune omenească, şi vedem cum uneltele Celui Preamilostiv lucrează în tăcere şi cu răbdare pentru aducerea la îndeplinire a planurilor Sale, după voia Sa.

Biblia descoperă adevărata filosofie a istoriei.” – Ellen G. White, Educaţie, pag. 173

Întrebări pentru discuţie

– Filosofii şi teologii tot dezbat problema spinoasă a relaţiei dintre pre-ştiinţa lui Dumnezeu şi libertatea de alegere a omului. Mulţi consideră că sunt incompatibile. Unii susţin că noi nu avem libertate de alegere, alţii că Dumnezeu nu cunoaşte viitorul în întregime. De ce sunt greşite aceste două idei? Ce dovezi avem în Biblie că omul are libertate de alegere? Ce dovezi avem că Dumnezeu cunoaşte viitorul? De ce nu există nicio contradicţie în ideea că Dumnezeu cunoaşte mai dinainte decizia pe care omul o ia în mod liber?

– Atacurile cele mai vehemente ale lui Satana se îndreaptă împotriva profeţiei din Daniel 2, unde ni se descoperă câteva dovezi raţionale ale existenţei lui Dumnezeu. În fond, fundamentul cel mai solid şi mai stabil al credinţei nu este altul decât istoria lumii! Una dintre tacticile lui Satana este aceea de a-i determina pe cercetători să susţină că Daniel 2 a fost scris în jurul anului 165 d.Hr., la mult timp după desfăşurarea evenimentelor prezise în el. De ce nu este valabil acest argument?

Rezumat: Oricât de haotică ar putea să ni se pară istoria lumii, Domnul veghează asupra ei şi Îşi aduce la îndeplinire planurile. Istoria lumii se va încheia la revenirea lui Isus Hristos în slavă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO