Studiul 9

Duminică , 26 februarie 2012

 

Unii oameni susţin că, în esenţă, viaţa omului are un caracter ciclic, la fel ca lumea naturală, în care naşterea, creşterea, maturizarea, degradarea şi moartea se repetă la nesfârşit, într-o succesiune ciclică fără început şi fără un sfârşit semnificativ.

Cadranul circular al ceasului poate fi înşelător; braţele lui se învârtesc la nesfârşit şi ne pot da impresia că timpul este ciclic. Dar realitatea este alta. Adevărul este că viaţa omului este liniară, nu ciclică. Potrivit Bibliei, timpul este ca un drum cu sens unic.

1. Ce declară scriitorii biblici cu privire la începutul şi sfârşitul istoriei lumii? Gen. 1:1; Iov 38:1-7; Ps. 104:1-9; Apoc. 1:1-3,19; 21:1-6.

Geneza 1

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Iov 38

1. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
2. „Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?
3. Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
4. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.
5. Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?
6. Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului,
7. atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?

Psalmul 104

1. Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie!
2. Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort.
3. Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului.
4. Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori.
5. Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina.
6. Tu îl acoperiseşi cu Adâncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi,
7. dar la ameninţarea Ta au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
8. suindu-se pe munţi şi coborându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâseşi Tu.
9. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie s-o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul.
 

Apocalipsa 1

1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan
2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut.
3. Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

Apocalipsa 21

1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
5. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”
6. Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.

Istoria lumii nu este alcătuită dintr-o serie nesfârşită de cicluri. Ea a avut un început bine definit şi se îndreaptă către un viitor glorios. Ea are un sens, un scop. În mod normal, nu ne putem da seama care este sensul istoriei până când nu vedem care e sfârşitul ei. Pot apărea surprize la final şi, de obicei, poveştile cele mai bune oferă astfel de surprize. De unde putem şti care este sensul istoriei? Noi ştim care este sensul ei, întrucât Dumnezeu ni l-a descoperit prin profeţii Săi.

Ne referim aici la revelaţia divină. Domnul nostru cunoaşte viitorul, cunoaşte toate variantele posibile pe care oamenii pot să le aleagă şi pe care le vor alege liber şi ne-a descoperit cum se va încheia totul, indiferent de alegerile noastre.

2. Cum este explicată în Noul Testament revelaţia? 2 Petru 1:21

2 Petru 1

21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

Întrucât ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu, avem convingerea că Domnul cunoaşte sfârşitul şi că El ni l-a descoperit. El este Dumnezeul trecutului şi al prezentului, dar şi al viitorului. De aceea putem avea încrederea că viitorul se va derula conform previziunilor Sale.

Cât de uşor îţi este să prevezi ce va fi în viitor? De câte ori ţi s-a întâmplat să greşeşti? Vestea bună este aceea că Dumnezeu cunoaşte viitorul şi ştie tot ce se va întâmpla. Cum te simţi atunci când conştientizezi faptul că Dumnezeu ştie cum va arăta viaţa ta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO