Studiul 8

Vineri , 24 februarie 2012

 

La început, Dumnezeu era făcut cunoscut prin toate lucrările creaţiunii. Hristos a fost Acela care a întins cerurile şi a pus temeliile pământului. Mâna Lui a fost aceea care a aşezat lumile în spaţiu şi a modelat florile câmpului. [Ps. 65:6; 95:5 citate]. El a fost cel care a umplut pământul cu frumuseţe şi văzduhul cu cântece. Şi, pe toate lucrurile de pe pământ, din văzduh şi cer, El a scris mesajul iubirii Tatălui.

Cu toate că păcatul a mânjit opera desăvârşită a lui Dumnezeu, inscripţia încă rămâne. Chiar şi acum, toate lucrurile create proclamă gloria Celui Preaînalt. Nu este nimic, în afară de sufletul egoist al omului, care să trăiască pentru sine. Nicio pasăre care spintecă văzduhul, niciun animal care se mişcă pe pământ nu slujeşte decât pentru binele altuia. Nu este nicio frunză a pădurii ori firicel firav de iarbă care să nu aibă de făcut o lucrare. Fiecare copac, arbust şi frunză pulsează acel element al vieţii fără de care nici omul, nici animalele n-ar putea trăi; iar omul şi animalele, la rândul lor, slujesc vieţuirii copacului, arbustului şi frunzei. Florile îşi răspândesc parfumul şi îşi expun frumuseţea pentru fericirea omenirii. Soarele îşi revarsă lumina pentru a înveseli nenumăratele lumi. Oceanul, el însuşi sursa tuturor izvoarelor şi fântânilor noastre, primeşte torentele de apă de pe întregul pământ, dar primeşte ca să dea. Aburii care se ridică din adâncul său se transformă şi cad în ploi pentru a uda pământul, făcându-l să încolţească şi să odrăslească.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 20, 21

Întrebări pentru discuţie

– Ce răspuns i-ai da unei persoane care îţi spune: „Dacă Isus vine în curând, de ce trebuie să mai am grijă de natură?”
– Cum putem noi, creştinii, să avem o atitudine echilibrată faţă de problemele de mediu şi să ne ferim de implicarea în mişcările ecologiste extremiste? De ce nu trebuie să ne implicăm în aceste mişcări, mai ales în cele cu un caracter politic pronunţat?
– Discutaţi rezultatele unui studiu despre impactul pe care îl are dieta vegetariană asupra mediului, în comparaţie cu dieta carnată.

Rezumat: Este cert faptul că lumea aceasta va avea în curând un sfârşit şi că nu va dăinui pentru totdeauna. Este adevărat că Isus vine în curând. Totuşi adevărurile acestea nu ne dau dreptul sau autorizaţia de a distruge pământul. Pentru că suntem creştini, ar trebui să avem grijă de lumea pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO