Studiul 4

Marți , 24 ianuarie 2012

 

Criticii Bibliei fac mare caz de faptul că şi alte civilizaţii antice deţin versiunile lor despre potop. Ei susţin că raportul biblic nu este unic, original şi nici măcar adevărat, ci doar o copie după un mit sau după o legendă mai veche. Însă aceia care cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, consideră că aceste versiuni sunt o confirmare a faptului că potopul a fost un eveniment real. Geneza ne oferă o relatare inspirată a acestui eveniment. Relatarea biblică este radical diferită de celelalte versiuni. De exemplu, într-una dintre ele se spune că potopul a fost pedeapsa trimisă de zei din cauză că într-o noapte oamenii au dat un ospăţ, au fost prea gălăgioşi şi le-au tulburat somnul.

3. Potrivit Bibliei, ce motiv a stat la baza pedepsirii planetei prin potop? Gen. 6:5

Geneza 6

5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.

Ideea că oamenii erau atât de răi, încât meritau să moară şi să fie distruşi, nu ar trebui să fie atât de dificil de înţeles pentru noi, cei care trăim într-o lume în care răul devine tot mai grav de la o zi la alta. Concepţia creştină despre păcătoşenia omului, deşi este adeseori ridiculizată, este confirmată constant. Faptul că suntem capabili de fapte bune nu ne face neapărat buni. În fond, gangsterul american Al Capone iubea copiii, dădea dovadă de generozitate faţă de cei greşiţi şi se purta frumos cu prietenii lui. Dar putem spune despre el că a fost un om bun?

4. Ce aspecte din relatarea despre potop ne vorbesc despre harul lui Dumnezeu? Gen. 6:14-22 (Vezi şi 2 Petru 2:5.)

Geneza 6

14. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer; corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară.
15. Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime.
16. Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s-o pui în latura corăbiei; şi să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus.
17. Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri.
18. Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.
19. Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască.
20. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.
21. Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.”
22. Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

2 Petru 2

5. dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi;

Prin construirea corabiei, Noe le-a dat oamenilor avertizarea că avea să vină o judecată. De asemenea, se subînţelege că a existat o perioadă de har în care oamenii au avut şansa de a se întoarce de la căile lor rele şi de a accepta mântuirea oferită de Dumnezeu. Ellen White afirmă: „Dacă antediluvienii ar fi dat crezare avertizării şi s-ar fi pocăit de faptele lor rele, atunci Dumnezeu S-ar fi întors din mânia Sa.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 97) Pentru toţi cei dornici să asculte avertizarea, corabia era un loc sigur în care se puteau adăposti de distrugerea iminentă. Nu exista îndoială că judecata avea să vină. Dar harul era pus la dispoziţia tuturor celor care ar fi vrut să-l accepte înainte de a fi prea târziu şi înainte ca uşa milei să fie închisă.

De câte ori ţi-a descoperit Dumnezeu harul Său până acum? Probabil că de nenumărate ori. Cum îţi poţi forma deprinderea de a primi harul Său şi de a-i permite să te modeleze după chipul lui Hristos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO