Studiul 2

Duminica , 8 ianuarie 2012

 

1. Ce afirmaţie se face în Gen. 1:1? Pe baza ei, concepţia biblică şi teoria evoluţionistă darwinistă se exclud una pe cealaltă în mod automat. De ce?

Geneza 1

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Geneza Îl înfăţişează pe Dumnezeu acţionând în calitate de Creator. Nu ne este oferită nicio explicaţie şi nicio prezentare a lui Dumnezeu. Niciunul dintre scriitorii Bibliei nu a considerat că Dumnezeu ar avea nevoie de prezentare. Psalmistul spune în Ps. 14:1: „Nebunul zice în inima lui: «Nu este Dumnezeu!»

Specialiştii au observat că atât actul creaţiei în sine, cât şi prezentarea lui în Biblie sunt caracterizate de o măiestrie artistică uimitoare. Geneza 1:2 prezintă aspectele preliminare pe care sunt organizate capodoperele lui Dumnezeu: „Pământul era fără formă şi gol” (NTR). În primele trei zile, El dă formă lucrurilor lipsite de formă. În următoarele trei zile, El umple sau completează ceea ce era gol – lumina care a fost creată în prima zi este completată în ziua a patra cu soarele şi luna, marii luminători, şi cu stelele (Gen. 1:16); aerul şi apa, create în ziua a doua, sunt umplute cu păsări şi cu animale acvatice în ziua a cincea (Gen. 1:6-8,20-23). Uscatul, care a fost despărţit de ape şi apoi umplut cu vegetaţie în ziua a treia (Gen.1:9-13), a fost completat cu animalele terestre şi cu oamenii în ziua a şasea. În final, toate lucrurile sunt declarate a fi „foarte bune” apoi, în ziua a şaptea, sunt sărbătorite regeşte de către Dumnezeu Însuşi (Gen. 2:1-3).

Geneza 1

2. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric,

Geneza 1

16. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.

Geneza 1

6. Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.”
7. Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost.
8. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.
20. Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
21. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
22. Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.”
23. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.

Geneza 1

9. Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.
10. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
11. Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost.
12. Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
13. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.

Geneza 2

1. Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Nu există niciun indiciu că lucrurile ar fi apărut la întâmplare. Dimpotrivă, Geneza susţine exact contrariul: totul a fost bine plănuit şi realizat cu meticulozitate.

2. Despre cine ni se spune că au crezut relatarea biblică a creării lumii?

Matei 19

4. Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască

Exodul 20

8. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
10. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

1 Tinotei 2

13. Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva.

Isaia 40

26. Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.

Tot ce este scris în Biblie mărturiseşte că Domnul a creat lumea, prin cuvântul Său, exact aşa cum este descris în Geneza 1 şi 2. Scriptura nu lasă loc de îndoială în această privinţă. Putem alege creaţionismul sau evoluţionismul, dar, dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaştem că nu le putem accepta pe amândouă. Textele nu ne pun la dispoziţie această opţiune.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO