Studiul 2

7 ianuarie 2011

 

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Matei 19:4; Iov 38:4-7; Deuteronomul 32:10,11; Psalmul 19; Ioan 1:1-13; Romani 5:12; Isaia 66:22.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.” (Coloseni 1:16)

Gândul central: Doctrina creaţiunii, a creării lumii în şase zile literale, este fundamentală pentru credinţa noastră.

Cu greu am putea găsi două concepţii asupra originii vieţii mai diferite decât modelul biblic al creaţiunii şi modelul ateist al evoluţiei. Primul model vorbeşte despre o lume care a fost planificată, gândită, calculată, fără ca vreun element să fie lăsat la voia întâmplării. Prin contrast, în modelul evoluţionist, totul este la voia întâmplării. În al doilea rând, în relatarea biblică, totul a fost creat cu un scop. Dumnezeu a avut un scop final, a avut ceea ce grecii numesc telos, un obiectiv pentru ceea ce a creat. Prin contrast, evoluţionismul porneşte de la premisa că nu există un scop final şi nici vreo ţintă care să motiveze ceea ce s-a creat. Mutaţia aleatorie şi selecţia naturală (rezultatele întâmplării) acţionează împreună orbeşte, păstrând ceea ce funcţionează şi înlăturând ceea ce nu funcţionează. Apoi, relatarea biblică susţine că oamenii au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu. Evoluţionismul susţine că ei sunt făcuţi după chipul unui animal din ordinul primatelor care l-a precedat pe homo sapiens.

Săptămâna aceasta, vom studia doctrina biblică a creaţiunii şi vom observa de ce este ea fundamentală pentru toate adevărurile biblice care derivă din ea. Dacă înţelegem greşit această doctrină, atunci vom înţelege greşit toate celelalte lucruri. Iată cât de importantă este această doctrină pentru ceea ce credem ca adventişti de ziua a şaptea!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO