Studiul 1

Vineri , 6 ianuarie 2012

 

În doctrina Trinităţii nu se regăseşte ideea că o singură Persoană ar exercita trei roluri divine distincte (acesta este modalismul) şi nici ideea că ar exista trei Dumnezei lipiţi unul de altul (acesta este triteismul sau politeismul). Dumnezeul unic („El”) este, totodată şi în aceeaşi măsură, „Ei”, iar „Ei” sunt întotdeauna împreună, cooperând îndeaproape. Duhul Sfânt împlineşte voinţa Tatălui şi a Fiului, care este totodată şi voinţa Sa. Acesta este adevărul pe care Dumnezeu îl descoperă cu privire la Sine în toată Biblia. Unii nu pot accepta doctrina divinităţii lui Hristos, din cauza faptului că El S-a subordonat voinţei Tatălui în perioada în care a trăit pe pământ. Unii iau acest fapt drept „dovadă” că El ar avea o poziţie inferioară Tatălui. Însă această subordonare nu reflectă structura interioară a Dumnezeirii. Dimpotrivă, ea reflectă modul în care avea să opereze Planul de Mântuire. Isus avea să ia asupra Sa natura omului, devenind „ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce” (Fil. 2:8). De asemenea, „măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice” (Evr. 5:8,9). Aceste afirmaţii ne arată că rolul de subordonare îndeplinit de Isus a fost o urmare a întrupării, un eveniment esenţial pentru Planul de Mântuire. Ele nu demonstrează că El nu este Dumnezeu pe deplin sau etern.

«Lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu» se vede «pe faţa lui Isus Hristos». Din zilele veşniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tatăl; El era «chipul lui Dumnezeu», chipul măreţiei şi maiestăţii Sale, «strălucirea slavei Lui». Şi tocmai pentru a manifesta această slavă, a venit El în lumea noastră.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 19

Întrebare pentru discuţie

Ce ne spune Ioan 8:58 despre divinitatea lui Hristos?

Ioan 8

58. Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.”

Rezumat: Dacă dorim să-L iubim mai profund pe Dumnezeul cel mare şi infinit căruia Îi slujim, trebuie mai întâi să încercăm să înţelegem ce ne spune El despre Sine. Trinitatea este o taină, însă în Scriptură „tainele” sunt adevăruri profunde pe care Dumnezeul infinit ni le descoperă la nivelul nostru, de oameni a căror înţelegere este limitată. De aceea suntem în siguranţă doar atunci când vorbim despre Dumnezeu stând pe genunchi. „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn” (Deut. 6:4).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO