Studiul 13

Vineri , 23 decembrie 2011Duhul lui Dumnezeu ţine răul sub controlul conştiinţei. Atunci când se înalţă mai presus de influenţa Duhului, omul culege roadele nelegiuirii. Asupra unui astfel de om, Duhul are din ce în ce mai puţină influenţă pentru a-l împiedica să semene seminţele neascultării. Avertizările au din ce în ce mai puţină putere asupra lui. El se teme din ce în ce mai puţin de Dumnezeu. El seamănă în firea pământească şi va secera degradarea. Recolta dată de sămânţa pe care singur a semănat-o, se coace. El manifestă dispreţ faţă de poruncile sfinte ale lui Dumnezeu. Inima lui de carne devine o inimă de piatră. Împotrivirea faţă de adevăr îl împietreşte în nelegiuire. […]

Toţi ar trebui să înţeleagă de ce se pierde sufletul. […] Dumnezeu dă suficientă lumină şi suficiente dovezi care să-l ajute pe om să distingă adevărul de rătăcire. Însă El nu îl forţează pe om să primească adevărul. El îi dă libertatea de a alege binele sau de a alege răul. Dacă omul se împotriveşte dovezilor, care sunt suficiente pentru a-i îndrepta judecata în direcţia corectă, şi dacă alege răul o dată, a doua oară va face acest lucru mult mai uşor. A treia oară va fi şi mai grabnic să se distanţeze de Dumnezeu şi să aleagă să stea de partea lui Satana. Şi va continua în felul acesta până când se va împietri în rău şi până când va crede o minciună pe care o ia drept adevăr. Împotrivirea lui şi-a adus rodul (MS 126, 1901).” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul Biblic AZŞ, vol. 6, pag. 1112

Întrebări pentru discuţie

1. Ce înseamnă în mod concret să îl „ridicăm” pe fratele nostru de credinţă care a căzut în păcat? Cum îngreunează păcatul comis de el procesul de refacere? În urma procesului de refacere, toate lucrurile vor reveni la starea de dinainte? Discutaţi.

2. Există anumite poveri pe care oamenii trebuie să le poarte singuri (Gal. 6,5). Cum ştim când putem interveni pentru a ne ajuta semenii?

3. Ce face biserica ta pentru a îndeplini sfaturile din Galateni 6? Care este contribuţia ta?

Rezumat: Semnul prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său este spiritul lui Hristos manifestat între membrii bisericii. El se vede din modul în care se manifestă iertarea faţă de cei care greşesc şi ajutorul în procesul de refacere, în modul în care ei se ajută unii pe alţii în necazuri şi în actele intenţionate de bunătate, săvârşite unul pentru altul, dar şi pentru necredincioşi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO