Studiul 10

Vineri , 2 decembrie 2011

Citeşte din Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolul „Legea şi legămintele”.

Dar, dacă legământul avraamic conţinea făgăduinţa mântuirii, de ce s-a mai făcut un alt legământ la Sinai? În robie, poporul pierduse în mare măsură cunoaşterea de Dumnezeu şi a principiilor legământului avraamic. […] Dumnezeu i-a adus la Sinai, unde Şi-a descoperit slava, le-a dat Legea Sa şi făgăduinţa unor mari binecuvântări, cu condiţia ascultării… Israeliţii nu şi-au dat seama de păcătoşenia inimii lor şi de faptul că, fără Hristos, era imposibil pentru ei să ţină Legea lui Dumnezeu; şi, în mod pripit, au încheiat un legământ cu Dumnezeu. Cu toate acestea, n-au trecut decât câteva săptămâni şi au rupt legământul cu Dumnezeu, s-au plecat până la pământ şi s-au închinat înaintea unui chip cioplit. Ei nu mai puteau nădăjdui în bunăvoinţa lui Dumnezeu pe temeiul unui legământ pe care îl călcaseră; şi acum, văzându-şi păcătoşenia şi nevoia de iertare, au fost aduşi în situaţia de a-şi da seama de nevoia lor după un Mântuitor, descoperit în legământul avraamic şi preînchipuit în jertfele aduse. Acum, prin credinţă şi iubire, au fost legaţi de Dumnezeu ca Izbăvitor al lor din robia păcatului. Acum erau pregătiţi să preţuiască binecuvântările noului legământ.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 371, 372

Întrebări pentru discuţie

1. Relaţia ta cu Domnul se încadrează mai mult în legământul de tip vechi sau în cel de tip nou? De unde îţi dai seama?

2. Ce probleme din biserica locală produc tensiuni între membri? Cum sunt soluţionate? Dacă te socoteşti o victimă a „persecuţiei”, cum poţi să te asiguri că nu îi persecuţi şi tu pe alţii? Cum poţi evita această situaţie? (Vezi şi Mat. 18,15-17.)

Matei 18

15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.
16. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.

3. De câte ori I-ai promis lui Dumnezeu ceva şi ţi-ai călcat promisiunea? Cum te ajută această tristă realitate să înţelegi ce înseamnă harul?

Rezumat: Istoria lui Agar, a lui Ismael şi a copiilor lui Israel la Sinai ne arată cât de nechibzuiţi suntem atunci când încercăm să ne bazăm pe eforturile noastre pentru a împlini ce a promis Dumnezeu. Atitudinea aceasta de îndreptăţire personală poartă denumirea de legământ vechi. Legământul nou este legământul veşnic al harului care a fost încheiat pentru prima dată cu Adam şi Eva după căderea lor în păcat, a fost apoi reînnoit cu Avraam, iar în final a fost împlinit prin Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO