Studiul 9

Joi , 24 noiembrie 2011

8. Ce spune Pavel în Gal. 4,16? Ai avut vreodată o experienţă asemănătoare? (Vezi şi Ioan 3,19; Mat. 26,64.65; Ier. 36,17-23.)

Galateni 4

16. M-am făcut oare vrăjmaşul vostru pentru că v-am spus adevărul?

Ioan 3

19. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

Matei 26

64. „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”
65. Atunci marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui.

Ieremia 36

17. Şi au mai pus lui Baruc următoarea întrebare: „Spune-ne cum ai scris toate cuvintele acestea după spusele lui!”
18. Baruc le-a răspuns: „El îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea, şi eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală.”
19. Căpeteniile au zis lui Baruc: „Du-te de te ascunde, tu şi Ieremia, ca să nu ştie nimeni unde sunteţi.”
20. Ei s-au dus apoi la împăratul în curte, lăsând cartea în odaia de scris a logofătului Elişama, şi au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului.
21. Împăratul a trimis pe Iehudi să ia cartea. Iehudi a luat-o din odaia logofătului Elişama şi a citit-o în auzul împăratului şi în auzul tuturor căpeteniilor care stăteau împrejurul împăratului.
22. Împăratul şedea în casa de iarnă – căci era în luna a noua – şi înaintea lui era un foc de cărbuni aprinşi.
23. După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului şi a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot.

Expresia „v-am spus adevărul” poate fi interpretată în sens negativ, mai ales în lumea contemporană, când poate fi privită ca o modalitate dură, insensibilă, necruţătoare de a-i prezenta cuiva o realitate neplăcută sau nedorită. Dacă nu ar exista explicaţiile din vers. 12-20 şi celelalte explicaţii din restul epistolei (vezi Gal. 6,9.10), am putea trage concluzia greşită că Pavel pune mai mult preţ pe adevărul Evangheliei decât pe exprimarea dragostei. Este adevărat că el dorea ca galatenii să cunoască „adevărul Evangheliei” (vezi Gal. 2,5.14), însă, după cum am văzut, preocuparea sa faţă de galateni a apărut datorită iubirii sale faţă de ei. Cine nu a simţit pe propria piele cât de dureros este să mustri pe cineva sau să-i vorbeşti deschis despre anumite adevăruri pe care, din diferite motive, nu vrea să le audă? Noi facem acest lucru pentru că ţinem la omul respectiv, nu pentru că vrem să îl jignim, chiar dacă în primă fază el se va simţi ofensat sau va manifesta mânie şi ranchiună. Îi spunem adevărul în ciuda acestui lucru, pentru că ştim că el are nevoie să-l audă, chiar dacă nu este dispus să-l audă.

Galateni 6

9. Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.
10. Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.

Galateni 2

5. noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi.
14. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor: „Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca Neamurile, şi nu ca iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?”

9. Ce spune Pavel în Gal. 4,17-20 despre cei care vor să-i dezbine pe galateni? Ce anume dezaprobă la ei (în afară de teologia lor ?

Galateni 4

17. Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi, ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei.
18. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de faţă la voi.
19. Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi!
20. O, cum aş vrea să fiu acum de faţă la voi şi să-mi schimb glasul; căci nu ştiu ce să mai cred!

Spre deosebire de Pavel, care prin adevărul rostit risca să-şi atragă mânia galatenilor, adversarii lui încercau să le câştige încrederea nu din dragoste pentru ei, ci din motive egoiste. Nu este foarte clar ce vrea el să spună prin cuvintele „vor să vă dezlipească de noi”, dar se referă, probabil, la încercarea de a-i exclude pe galateni de la privilegiile Evangheliei, dacă nu acceptau circumcizia.

Gândeşte-te la o situaţie în care cuvintele tale, deşi adevărate şi necesare, au stârnit mânia celui căruia îi erau adresate. Ce lucruri ai învăţat din această experienţă? Cum poţi ţine cont de ele data viitoare, când vrei să faci ceva asemănător?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO