Studiul 4

Vineri , 21 octombrie 2011


Din nou şi din nou, mi-a fost prezentat pericolul de a susţine, ca popor, idei false cu privire la îndreptăţirea prin credinţă. De ani de zile, mi-a fost arătat că Satana va lucra în mod special pentru a încurca minţileasupra acestui subiect. Legea lui Dumnezeu a fost tratată pe larg şi a fost prezentată în adunări, aproape la fel de lipsită de cunoaşterea lui Isus Hristos şi a legăturii Sale cu Legea cum a fost jertfa lui Cain. Mi-a fost arătat că mulţi au fost ţinuţi departe de credinţă, din cauza ideilor confuze şi amestecate cu privire la mântuire şi a modului greşit în care au lucrat pastorii pentru a ajunge la inimi. Ideea care mi-a fost prezentată cu insistenţă timp de mulţi ani este neprihănirea lui Hristos atribuită. […]

Nu există o altă idee care trebuie să fie tratată cu mai multă seriozitate, să fie repetată mai des sau întipărită cu mai multă fermitate în mintea tuturor, cum este aceea cu privire la imposibilitatea omului căzut de a merita ceva prin faptele sale, oricât ar fi ele de bune. Mântuirea este primită numai prin credinţa în Isus Hristos.” – Ellen G. White, Credinţa şi faptele, pag. 18, 19

Legea cere neprihănirea, iar cel păcătos îi datorează Legii lucrul acesta, dar este incapabil să îl îndeplinească. Singura cale prin care poate să ajungă la neprihănire este credinţa. Prin credinţă, el poate să-I aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul celui păcătos. Neprihănirea lui Hristos este primită în locul greşelii omului, iar Dumnezeu primeşte sufletul încrezător şi pocăit, îl iartă, îl îndreptăţeşte şi îl tratează ca şi când ar fi neprihănit şi îl iubeşte aşa cum Îl iubeşte pe Fiul Său.” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 1, pag. 367

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi în cadrul grupei dacă afirmaţiile de mai sus sunt la fel de aplicabile astăzi ca pe vremea când au fost scrise şi, dacă da, de ce.

2. De ce spune Pavel în Gal. 2,21 că, dacă îndreptăţirea este prin Lege, Hristos a murit degeaba? Ce vrea să spună el prin aceste cuvinte?

Rezumat: Modul în care s-a purtat Petru în Antiohia transmitea ideea că foştii păgâni nu puteau fi creştini cu adevărat dacă nu se supuneau circumciziei. Pavel a demonstrat că ideea aceasta era greşită. Dumnezeu nu poate să îndreptăţească niciun om pe baza faptelor lui, deoarece nici chiar cei mai buni oameni nu sunt desăvârşiţi. Doar prin acceptarea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, prin Hristos, putem fi îndreptăţiţi înaintea Sa.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO