Credinţa şi neprihănirea în Vechiul Testament

Studiul 5

22 octombrie 2011


Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Galateni 3,1-14; Romani 1,2; 4,3; Geneza 15,6; 12,1-3; Leviticul 17,11; 2 Corinteni 5,21.

Text de memorat: „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: «Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.»” (Galateni 3,13)

Sabat după-amiază

Odată, un băieţel a construit o bărcuţă, a vopsit-o şi a aranjat-o frumos. Însă, după aceea, cineva i-a furat-o şi băieţelul s-a întristat. Într-o zi, când trecea pe lângă un magazin de amanet, şi-a văzut bărcuţa în vitrină.
Fericit, s-a dus la vânzător şi i-a zis:
– Bărcuţa aceasta este a mea!
– Ba nu, este a mea, pentru că eu am cumpărat-o, a spus vânzătorul.
– Da, dar eu am făcut-o, deci este a mea!
– Bine, dacă îmi dai doi dolari, este a ta.
Băiatul s-a gândit că doi dolari era foarte mult, fiindcă el nu avea nici măcar un bănuţ. Până la urmă, s-a hotărât să o cumpere. A tuns iarba din curte, a ajutat la treburile casei şi, după câtva timp, a adunat banii necesari.
Atunci a alergat într-un suflet la magazin şi a spus:
– Daţi-mi barca!
A plătit şi, când a primit barca, a luat-o în braţe cu drag şi a sărutat-o, zicând:
– Draga mea bărcuţă, te iubesc. Eşti a mea! Eşti de două ori a mea! Eu te-am făcut şi tot eu te-am cumpărat!

La fel este şi cu noi. Într-un anumit sens, şi noi suntem de două ori ai Domnului. El ne-a creat, dar apoi am ajuns în magazinul de amanet al lui Satana. După aceea, Isus a venit şi ne-a cumpărat cu un preţ exorbitant – nu cu argint sau cu aur, ci cu sângele Său. Noi suntem ai Domnului prin creare şi prin răscumpărare.” – William Moses Tidwell, Pointed Illustrations, pag. 97

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO