Studiul 2

Vineri , 7 octombrie 2011

Aproape în fiecare biserică existau unii membri care erau iudei din naştere. Învăţătorii iudei ajungeau cu uşurinţă la aceşti convertiţi şi, prin intermediul lor, câştigau influenţă asupra bisericilor. Era imposibil să combaţi învăţăturile lui Pavel cu argumente scripturistice; de aceea, ei recurgeau la metodele cele mai lipsite de scrupule pentru a contracara influenţa sa şi pentru a-i diminua autoritatea. Ei declarau că el nu fusese ucenicul lui Isus şi că nu primise de la El nicio însărcinare, dar că se încumeta să dea nişte învăţături care se opuneau direct celor susţinute de Petru, Iacov şi de alţi apostoli.

Sufletul lui Pavel s-a tulburat când a văzut relele care ameninţau să distrugă rapid aceste biserici. El le-a scris imediat galatenilor, dând în vileag teoriile lor false şi mustrându-i cu mare asprime pe cei care se îndepărtaseră de credinţă.” – Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, pag. 188, 189

Întrebări pentru discuţie

1. Citeşte în cadrul grupei paragraful pe care l-ai scris despre esenţa Evangheliei. Ce poţi învăţa din ceea ce au scris ceilalţi membri ai grupei tale?

2. În salutul adresat galatenilor, Pavel declară că moartea lui Isus a avut loc pentru un anumit scop. Care este acest scop şi ce înseamnă lucrul acesta pentru noi astăzi?

3. În Galateni 1,14, Pavel spune că şi el a avut o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti. Prin cuvântul „datini”, el face probabil referire atât la tradiţiile orale ale fariseilor, cât şi la Vechiul Testament. Ce loc ocupă tradiţiile în religia ta? Ce avertizare găsim în experienţa lui Pavel, în ceea ce priveşte problema tradiţiei?

4. De ce este Pavel atât de „intolerant” cu cei care credeau altfel decât el? Reciteşte cuvintele pe care le foloseşte în dreptul celor care aveau o altă concepţie despre Evanghelie. Cum ar fi privit astăzi în biserica noastră un om cu o atitudine atât de fermă şi de intransigentă?

Rezumat: Învăţătorii falşi din Galatia încercau să discrediteze lucrarea lui Pavel prin declaraţia că apostolatul şi Evanghelia lui nu veneau de la Dumnezeu. Pavel respinge ambele acuzaţii în rândurile introductive ale Epistolei sale către galateni. El afirmă cu curaj că există o singură cale spre mântuire şi arată că evenimentele din preajma convertirii lui confirmă faptul că Evanghelia şi chemarea lui puteau fi numai de la Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO