Originea Evangheliei vestite de Pavel

Studiul 2

Joi , 6 octombrie 2011

7. Instigatorii din Galatia pretindeau că Evanghelia vestită de Pavel are la bază dorinţa lui de a câştiga aprobarea celorlalţi. Cum ar fi scris Pavel această epistolă, dacă ar fi căutat aprobarea oamenilor? Gal. 1,6-9.11-24

Galateni 1

6. Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie.
7. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.
8. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!
9. Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!
11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească;
12. pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.
13. Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu şi făceam prăpăd în ea;
14. şi cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulţi din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti.
15. Dar, când Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său – a găsit cu cale
16. să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe niciun om,
17. nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc.
18. După trei ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile.
19. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului.
20. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint.
21. După aceea m-am dus în ţinuturile Siriei şi Ciliciei.
22. Şi eram încă necunoscut la faţă bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeea.
23. Ele auzeau doar spunându-se: „Cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduieşte credinţa pe care căuta s-o nimicească odinioară.”
24. Şi slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.

De ce nu le-a cerut Pavel convertiţilor dintre neamuri să accepte circumcizia? Adversarii lui Pavel susţineau că nu le-a cerut acest lucru, pentru că dorea să aibă convertiţi cu orice chip. Poate se gândeau că nu le-a impus această condiţie, deoarece ştia că păgânii aveau rezerve faţă de circumcizie. Deci dorea să le facă pe plac oamenilor! Ca răspuns la aceste acuzaţii, Pavel îndreaptă atenţia adversarilor săi spre cuvintele sale categorice din versetele 8 şi 9. Dacă singura lui dorinţă ar fi fost aceea de a obţine aprobarea oamenilor, atunci fără îndoială că răspunsul lui ar fi fost altul.

8. De ce spune Pavel că este imposibil să fii urmaşul lui Hristos şi să încerci totodată să le faci oamenilor pe plac? Vers. 10 u. p.

9. Pavel declară în versetele 11 şi 12 că a primit Evanghelia şi autoritatea direct de la Dumnezeu. Ce argumente aduce el în versetele 13-24 pentru a susţine acest lucru?

În versetele 13-24, avem o relatare autobiografică a vieţii lui Pavel înainte de convertire (vers. 13, 14), a momentului convertirii (vers. 15, 16) şi a vieţii sale de după convertire (vers. 16-24). Pavel declară că, date fiind circumstanţele în care s-au petrecut aceste evenimente, interpretarea că Evanghelia lui ar veni de la oameni, şi nu de la Dumnezeu, este exclusă. El nu acceptă să stea cu mâinile încrucişate şi să le permită altora să desconsidere mesajul lui prin discreditarea chemării lui. El ştie ce experienţe a avut, el ştie ce fusese chemat să predice şi este hotărât să facă lucrarea pe care fusese chemat să o facă, oricât l-ar costa.

Cât de sigur eşti de chemarea primită de la Hristos? Cum poţi avea certitudinea că El te-a chemat să faci lucrul acela? Pe de altă parte, dacă eşti sigur de chemarea ta, de ce trebuie să înveţi să asculţi de sfatul altora?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO