Studiul 1

Vineri , 30 septembrie 2011

Privitor la relaţia dintre convertirea personală şi biserică, citeşte din Ellen G. White, Mărturii, vol. 3, cap. „Individualismul”, pag. 430-434. O hartă utilă a evenimentelor din prima parte a vieţii lui Pavel se găseşte în Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, pag. 226-234.

Mai înainte, Pavel fusese cunoscut ca un zelos apărător al religiei iudaice şi un neobosit prigonitor al urmaşilor lui Isus. Curajos, independent şi stăruitor, talentele şi educaţia lui l-ar fi făcut destoinic să slujească aproape în orice ramură de activitate. El putea să judece cu o extraordinară limpezime şi, prin sarcasmul său usturător, putea să-l aşeze pe potrivnicul său într-o lumină de neinvidiat. Iar acum, iudeii îl vedeau pe acest tânăr neobişnuit de promiţător unit cu aceia pe care mai înainte el îi prigonea, predicând fără teamă în Numele lui Isus.

Uciderea unui general în luptă înseamnă o pierdere pentru armata lui, însă moartea sa nu dă puteri noi duşmanului. Dar, când un bărbat de vază se alătură forţelor potrivnice, nu numai că se pierd serviciile lui, dar cei cărora se alătură dobândesc un avantaj categoric. Saul din Tars, în drumul său spre Damasc, ar fi putut să fie foarte uşor lovit de moarte de Domnul şi, astfel, puterea prigonitoare ar fi fost foarte mult slăbită. Dar, în providenţa Sa, Dumnezeu nu numai că a cruţat viaţa lui Saul, ci l-a şi convertit, în felul acesta transferând un luptător de frunte din tabăra vrăjmaşului în aceea a lui Hristos. Vorbitor elocvent şi critic aspru, Pavel, cu o fire hotărâtă şi cu un curaj cutezător, avea tocmai acele însuşiri de care era nevoie în prima biserică.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 124

Întrebări pentru discuţie

1. Ce lecţie desprindem din faptul că unii dintre cei mai înverşunaţi adversari ai lui Pavel au fost fraţii lui iudei, care credeau în Isus?

2. Cum poţi să iei atitudine în favoarea principiilor religioase şi să te asiguri totodată că nu lupţi împotriva lui Dumnezeu?

Rezumat: Întâlnirea lui Saul, pe drumul spre Damasc, cu Domnul Isus cel înviat a constituit un punct de cotitură în viaţa lui şi în istoria bisericii. Dumnezeu l-a transformat dintr-un persecutor al bisericii într-un apostol ales să ducă Evanghelia la neamuri. Includerea neamurilor în biserică doar pe baza credinţei a fost o idee greu de acceptat pentru unii membri ai bisericii – o ilustrare clară a modului în care preconcepţiile şi prejudecăţile pot periclita misiunea noastră.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO