Studiul 11

Vineri , 9 septembrie  2011

Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul „Dumnezeu cu noi”.

Oamenii nu ajung în comuniune cu Cerul, vizitând un munte sfânt sau un templu sacru. Religia nu trebuie să fie mărginită la forme şi ceremonii exterioare. Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care duce la Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim născuţi din Duhul Sfânt. El va curăţi inima şi va înnoi mintea, dându-ne o nouă putere de a-L cunoaşte şi a-L iubi pe Dumnezeu şi ne va face să ascultăm de bunăvoie de toate cerinţele Lui. Aceasta este adevărata închinare. Ea este rodul lucrării Duhului Sfânt.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 189 (sublinierea autorului)

Cel egal cu Dumnezeu, le-a slujit ucenicilor. […] Acela înaintea căruia trebuie să se plece orice genunchi, Cel pe care îngerii slavei Îl slujesc cu cinste, S-a plecat să spele picioarele acelora care Îl numeau Domn.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 649

Întrebări pentru discuţie

1. Liderii religioşi din vremea lui Hristos pretindeau că ei cunosc Scriptura, însă dădeau uitării cea mai mare minune din istorie: naşterea lui Mesia. Spre deosebire de ei, înţelepţii din Răsărit au venit şi L-au căutat în locul şi la momentul potrivit. Ce semnificaţie are acest lucru pentru noi, la nivel individual şi ca biserică? Cum putem evita greşelile contemporanilor lui Isus, acum, când profeţiile zilelor din urmă se împlinesc?

2. De ce este importantă dumnezeirea lui Hristos pentru credinţa şi închinarea noastră? Ce pierdem dacă socotim că Hristos este orice altceva, dar nu Dumnezeu deplin?

3. Gândiţi-vă ce trebuie să fi fost în mintea Mariei când în viaţa ei a apărut acea întorsătură. Gândiţi-vă câte lucruri nu înţelegea şi cât de greu trebuie să-i fi fost în acea situaţie (faptul că era însărcinată, deşi nu cunoscuse niciun bărbat, trebuie să fi fost foarte stresant). Cu toate acestea, ea a putut să Îl laude pe Domnul şi să I se închine, deşi nu avea răspuns la toate întrebările, deşi gândurile o tulburau şi avea atât de multe necunoscute. Cum putem învăţa să facem la fel: să ne închinăm Domnului şi să-L lăudăm în situaţii incerte, când avem multe necunoscute? Sunt acestea momentele cele mai potrivite pentru a ne închina?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO