Studiul 8

Vineri , 19 august 2011

Ellen G. White, Profeţi şi regi, capitolele „Ieroboam; „Apostazia naţională”; „Ilie Tişbitul”; „Glasul unei mustrări aspre” şi „Carmel”.

Apostazia care domneşte astăzi se aseamănă cu aceea care cuprinsese întregul Israel în zilele prorocului.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pag.170

Dumnezeu are multe mii [în vremea noastră] care nu şi-au plecat genunchiul în faţa lui Baal […] şi sunt mulţi care se închină lui Baal din neştiinţă, dar cu care Duhul lui Dumnezeu Se luptă încă.” – Ellen G.White, Profeţi şi regi, pag. 171

A. W. Tozer, un celebru predicator din secolul XX (a murit în 1963), a predicat deseori împotriva închinării la „zeul distracţiei”, susţinând că, oricât s-ar strădui, bisericile nu pot concura cu concepţia lumii despre distracţie. Crucea lui Isus, afirmă Tozer, şi nu distracţia, este cea care câştigă inimile pentru Hristos. Vezi A. W. Tozer, Tozer on Worship and Entertainment, compilaţie alcătuită de James L. Snyder (Camp Hill, Penn.: Wing Spread Publishers, 1997), pag. 108, 109

Întrebări pentru discuţie

1. Prezentaţi în cadrul grupei răspunsurile la întrebările de la secţiunea de duminică. Cât de mult a influenţat societatea concepţia bisericii despre problemele morale?

2. Din descrierea închinării la Baal, tragem concluzia că era antrenantă, fapt care explică popularitatea ei. Cum ne putem întoarce la simţământul de veneraţie şi respect în închinarea noastră, evitând aşteptarea de a ne „distra”?

3. În ce privinţe s-a schimbat Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea în ultimii douăzeci de ani? În ce privinţe s-a schimbat în bine şi în ce privinţe s-a schimbat în rău? Dacă va mai fi timp, cum crezi că va arăta biserica peste douăzeci de ani? Încercaţi să vă imaginaţi cum vor arăta serviciile divine din comunitatea voastră.

4. Poporul Israel a căzut într-o apostazie adâncă. Dar nu a ajuns acolo peste noapte. Diavolul acţionează treptat. Cum ne putem proteja, la nivel individual şi colectiv, de apostazie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO