Un foc a ieşit dinaintea Domnului

Studiul 5

Luni , 25 iulie 2011

Asistat de fiii săi, Aaron a adus jertfele cerute de Dumnezeu, apoi şi-a înălţat mâinile şi a binecuvântat poporul. Toate au fost făcute aşa cum poruncise Dumnezeu, iar El a primit jertfa şi Şi-a descoperit slava într-un chip deosebit: a trimis foc din cer, care a mistuit jertfa de pe altar. Poporul a privit la această minunată manifestare a puterii divine cu frică şi cu mult interes. În ea, israeliţii au văzut un semn al slavei şi al bunăvoinţei lui Dumnezeu, au scos cu toţii strigăte de laudă şi de adorare şi au căzut cu feţele la pământ, ca şi cum s-ar fi aflat chiar în prezenţa lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 359

Este greu de crezut că, după o experienţă atât de înălţătoare, avea să urmeze imediat o decădere adâncă. Am putea crede că, după o manifestare atât de impresionantă a puterii lui Dumnezeu, toţi israeliţii, şi îndeosebi preoţii (mai ales preoţii de seamă), aveau să ducă o viaţă de ascultare strictă. Însă inima omenească este nespus de înşelătoare!

2. Cine erau Nadab şi Abihu? Ce păcat au comis? Lev. 10,1-11 (Compară cu Ex. 30,9; Lev. 16,12; 10,9.) Ţinând cont de contextul acestui incident, ce semnificaţie are modul în care ei şi-au găsit sfârşitul? Ce lecţie importantă desprindem de aici?

Leviticul 10

1. Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise.
2. Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului.
3. Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis: „Voi fi sfinţit de cei ce se apropie de Mine şi voi fi proslăvit în faţa întregului popor.” Aaron a tăcut.
4. Şi Moise a chemat pe Mişael şi Elţafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, şi le-a zis: „Apropiaţi-vă, scoate-ţi pe fraţii voştri din Sfântul Locaş şi duceţi-i afară din tabără.”
5. Ei s-au apropiat şi i-au scos afară din tabără, îmbrăcaţi în tunicile lor, cum zisese Moise.
6. Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar şi lui Itamar, fiii lui Aaron: „Să nu vă descoperiţi capetele şi să nu vă rupeţi hainele, ca nu cumva să muriţi şi să Se mânie Domnul împotriva întregii adunări. Lăsaţi pe fraţii voştri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul.
7. Voi să nu ieşiţi din uşa Cortului întâlnirii, ca să nu muriţi; căci untdelemnul ungerii Domnului este peste voi.” Ei au făcut cum zisese Moise.
8. Domnul a vorbit lui Aaron şi a zis:
9. „Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri,
10. ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat,
11. şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.”

Exodul 30

9. Să nu aduceţi pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare şi să nu turnaţi pe el nicio jertfă de băutură.

Leviticul 16

12. Să ia o cădelniţă plină cu cărbuni aprinşi de pe altarul dinaintea Domnului şi doi pumni de tămâie mirositoare pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru

Leviticul 10

9. „Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri,

Textele din Lev. 9,24 şi 10,2 conţin aceeaşi exprimare în ebraică: „Un foc a ieşit dinaintea Domnului şi a mistuit…” (Lev. 9,24). Ce anume a mistuit? În primul caz, a mistuit jertfa; în al doilea caz, i-a mistuit pe păcătoşi. Avem aici o ilustrare a Planului de Mântuire. La Cruce, „focul ieşit de la Dumnezeu” (mânia Sa) „a mistuit” jertfa, adică pe Isus. De aceea, toţi cei care îşi pun credinţa în El, nu vor fi consumaţi de acest foc (de mânia Sa), fiindcă pentru ei a murit un Înlocuitor. Aceia care refuză, la fel ca aceşti preoţi, calea mântuirii oferită de Dumnezeu, vor fi consumaţi de focul mâniei (Apoc. 20,9). Slava care s-a manifestat la Cruce este una şi aceeaşi cu slava care va distruge păcatul la sfârşit. Aşadar, opţiunile care ne stau la dispoziţie sunt foarte clare!

Leviticul 9

24. Un foc a ieşit dinaintea Domnului şi a mistuit pe altar arderea de tot şi grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte de bucurie şi s-au aruncat cu faţa la pământ.

Leviticul 10

2. Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului.

Apocalipsa 20

9. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit.

Care a fost deosebirea dintre focul lui Dumnezeu şi focul „străin” adus de Nadab şi Abihu? Nu era tot foc? La ce „foc străin” trebuie să renunţi personal?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO