Studiul 5

Marți , 26 iulie 2011

Imaginează-ţi scena: Moise, slujitorul credincios, este mustrat de Domnul pentru accesul lui de furie înaintea poporului (Num. 20,8-12).

Numeri 20

8. „Ia toiagul şi cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi astfel apă din stâncă şi să adăpi adunarea şi vitele lor.”
9. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul.
10. Moise şi Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Şi Moise le-a zis: „Ascultaţi, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?”
11. Apoi Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug, aşa încât a băut şi adunarea, şi au băut şi vitele.
12. Atunci Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi crezut în Mine, ca să Mă sfinţiţi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.”

Mai târziu, Moise ştie că i se apropie sfârşitul. Deşi ar fi putut să cadă în autocompătimire şi nemulţumire, el şi-a îndreptat gândurile spre confraţii lui şi spre viitorul lor. În ultima ocazie în care a stat înaintea lor în calitate de conducător, Moise a rostit, sub inspiraţia Duhului Sfânt, câte o binecuvântare pentru fiecare seminţie. La sfârşit, a rostit o binecuvântare generală.

3. Ce cuvinte ale lui Moise ne ajută să înţelegem ce înseamnă închinarea? Ce adevăruri şi principii putem aplica pentru a identifica închinarea adevărată? Deuteronomul 33,26-29

Deuteronomul 33

26. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor, trece cu măreţie pe nori.
27. Dumnezeul cel Veşnic este un loc de adăpost, şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta şi a zis: „Nimiceşte-l.”
28. Israel este fără frică în locuinţa lui, izvorul lui Iacov este deoparte într-o ţară plină de grâu şi de must, şi cerul lui picură roua.
29. Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul, Scutul care îţi dă ajutor şi sabia care te face slăvit? Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii înaintea ta, şi tu vei călca peste înălţimile lor.

Cuvântul Yeshurun este un termen poetic folosit în dreptul poporului Israel (vezi Deut. 33,5.26 – în orig.: „El era împărat în Yeshurun”; „Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Yeshurun”). El provine din rădăcina yashar, care înseamnă „drept”, „corect”, „integru”. Despre Iov se spune că era „curat la suflet” (cuvânt derivat din yashar); vezi şi Psalm 32,11; 97,11; Prov. 15,8. Moise se referă aici la imaginea ideală a poporului lui Dumnezeu care a încheiat un legământ cu El.

Deuteronomul 33

5. El era împărat în Israel, când se adunau căpeteniile poporului şi seminţiile lui Israel.
26. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor, trece cu măreţie pe nori.

Psalmii 32

11. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi înveseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!

Psalmii 97

11. Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria, pentru cei cu inima curată.

Proverbe 15

8. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.

Aşa cum se întâmplă de regulă, accentul se pune pe minunile şi pe intervenţia lui Dumnezeu în favoarea poporului Său. Toate binecuvântările viitoare – biruinţa asupra vrăjmaşilor, siguranţa, salvarea şi roadele pământului – sunt ale lor, fiindcă Domnul lucrează în favoarea lor. Cât de important era ca ei să nu uite aceste adevăruri! Închinarea reprezintă, printre altele, un mijloc de comemorare a lucrurilor pe care le-a făcut pentru noi „Dumnezeul lui Yeshurun”. Lauda, închinarea şi adorarea – exprimate verbal sau nu – ne pot ajuta în mare măsură să ne concentrăm atenţia asupra lui Dumnezeu, şi nu asupra noastră sau asupra problemelor noastre.

Gândeşte-te la motivele personale pentru care Îi poţi aduce laudă şi închinare Domnului. De ce este important să rememorăm binecuvântările Sale în permanenţă? Ce efect are această atitudine asupra simţământului de descurajare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO