Studiul 4

Miercuri , 20 iulie 2011

Unul dintre aspectele-cheie ale vieţii creştine, al relaţiei mântuitoare cu Hristos, este cunoaşterea Domnului. Isus Însuşi a spus: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17,3). Ca în orice tip de relaţie, comunicarea este un factor-cheie.

7. Citeşte Exodul 25,10-22. Ce li se spune israeliţilor să facă şi ce făgăduinţe le sunt oferite?

Exodul 25

10. Să facă un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate, şi înălţimea de un cot şi jumătate.
11. Să-l poleieşti cu aur curat, să-l poleieşti pe dinăuntru şi pe din afară, şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.
12. Să torni pentru el patru verigi de aur şi să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte.
13. Să faci nişte drugi de lemn de salcâm şi să-i poleieşti cu aur.
14. Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului;
15. drugii vor rămâne în verigile chivotului şi nu vor fi scoşi din ele.
16. Să pui în chivot mărturia pe care ţi-o voi da.
17. Să faci un capac al ispăşirii de aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea lui de un cot şi jumătate.
18. Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispăşirii;
19. să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt; să faceţi heruvimii aceştia ieşind din capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.
20. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii, şi cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.
21. Să pui capacul ispăşirii pe chivot, şi în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da.
22. Acolo Mă voi întâlni cu tine; şi de la înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

Deasupra chivotului (în care se găsea Legea sfântă a lui Dumnezeu), chiar deasupra capacului ispăşirii, se manifesta prezenţa lui Dumnezeu. Acolo „bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută” (Ps. 85,10). Fumul care se ridica de pe altarul tămâierii din Sfânta Sfintelor era simbolul rugăciunilor poporului lui Dumnezeu amestecate cu meritele şi mijlocirea lui Hristos.

Mai presus de toate acestea, israeliţii aveau făgăduinţa: „Acolo Mă voi întâlni cu tine şi, de la înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel” (Ex. 25,22).

Dumnezeu le-a făgăduit că va fi prezent în Sanctuar şi, mai mult decât atât, că le va vorbi şi că îi va îndruma.

8. Ce făgăduinţe avem în Ps. 37,23; 48,14; Prov. 3,6; Ioan 16,13?

Psalmii 37

23. Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;

Psalmii 48

14. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.

Proverbe 3

6. Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

Ioan 16

13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

În prezent, noi nu avem un Sanctuar pământesc, dar avem făgăduinţa că Dumnezeu ne va îndruma şi va fi prezent în vieţile noastre, atunci când ne predăm Lui. Ce om credincios nu a văzut cum Domnul i-a condus viaţa?

Aici ajungem din nou la închinare. Trebuie să ne închinăm Domnului cu o atitudine de supunere, de predare de sine, cu dispoziţia de a ne lăsa îndrumaţi. Inima predată Domnului prin rugăciune, cu umilinţă şi respect, inima care simte nevoia după mântuire, har şi pocăinţă este o inimă plină de laudă faţă de Dumnezeu, o inimă care se va lăsa călăuzită pe drumul dorit de Domnul. Închinarea adevărată ne ajută să fim mai deschişi faţă de îndrumarea lui Dumnezeu, pentru că ne învaţă să avem o atitudine de credinţă şi de supunere. Închinarea aceasta nu este zadarnică.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO