„Eu voi locui în mijlocul lor”

Studiul 4

Duminică , 17 iulie 2011

1. În ce context este menţionat prima dată Sanctuarul (Templul)? Exodul 15,17

Exodul 15

17. Tu îi vei aduce şi-i vei aşeza pe muntele moştenirii Tale, în locul pe care Ţi l-ai pregătit ca locaş, Doamne, la Templul pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!

Acesta este primul loc din Scriptură în care este menţionat Templul, sau Sanctuarul. Versetul acesta este un fragment din cântarea eliberării pe care israeliţii au intonat-o la ieşirea din Egipt. El ne spune că „Templul” este „locaşul lui Dumnezeu”. Cuvântul ebraic tradus cu „locaş” provine dintr-o rădăcină al cărui sens propriu este de „a sta, a se aşeza”. Intenţiona Domnul să locuiască, „să stea” în mijlocul poporului Său de pe pământ?

2. Care sunt cele două lucruri pe care le aflăm din Exodul 25,1-9? Ce emoţii ne stârnesc ele? (Gândeşte-te cine este Dumnezeu, ce putere are şi cât de mare este El!)

Exodul 25

1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2. „Vorbeşte copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.
3. Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint şi aramă;
4. materii vopsite în albastru, purpuriu, cârmâziu, pânză de in subţire şi păr de capră;
5. piei de berbeci vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm;
6. untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare;
7. pietre de onix şi alte pietre pentru efod (umerar) şi pieptar.
8. Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.
9. Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.”

Dumnezeu îl eliberase pe Israel şi acum dorea să locuiască în mij- locul poporului. Acelaşi Dumnezeu care săvârşise atât de multe „minuni şi semne mari” (Deut. 6,22), acelaşi Dumnezeu care crease cerurile şi pământul dorea acum să locuiască în mijlocul lor.

Deuteronomul 6

22. Domnul a făcut, sub ochii noştri, minuni şi semne mari şi nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui faraon şi împotriva întregii lui case;

În plus, El dorea să locuiască într-un locaş ridicat de mână omenească. El, care a adus lumea la existenţă printr-un singur cuvânt, ar fi putut să creeze în acelaşi mod un edificiu impunător. Însă dorinţa Sa era ca poporul Său să participe în mod direct la ridicarea locaşului Său, care avea să fie centrul închinării israeliţilor.

Israeliţii nu au construit Sanctuarul după un plan omenesc, ci „după chipul pe care vi-l voi arăta” (Ex. 25,9). Fiecare amănunt al Tabernaculului pământesc trebuia să Îl reprezinte în mod cuvenit pe Dumnezeu şi trebuia să fie vrednic de prezenţa Sa.

Exodul 25

9. Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.”

Sanctuarul trebuia să le inspire veneraţie şi respect, întrucât era Casa Creatorului universului.

Imaginează-ţi că te afli în faţa unei clădiri în care ştii că locuieşte Iehova Însuşi, Creatorul, Domnul cerurilor şi al pământului. Ce atitudine ai avea şi de ce? Ce îţi spune răspunsul la această întrebare despre atitudinea cuvenită în timpul închinării?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO