Închinarea şi Exodul: Cine este Dumnezeu?

Studiul 2

2 iulie 2011

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Exodul 3,1-15; 12,1-36; 20,4.5; 32,1-6; 33,12-23.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” (Exodul 20,2.3)

În dialogul cu femeia din Samaria, Isus a spus: „Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci mântuirea vine de la iudei” (Ioan 4,22). Oare cum pot oamenii să se închine la ceva ce nu cunosc? Într-un anumit sens, aproape toată omenirea s-a închinat şi încă se mai închină la ce nu cunoaşte. Când vezi un om care se pleacă la pământ şi se închină înaintea unei statui, în speranţa că rugăciunile lui vor fi ascultate, vezi un om care se închină la ceva ce nu cunoaşte, adică se închină la un obiect sau la o fiinţă despre care crede că îi poate aduce mântuirea. În prezent, oamenii îşi fac idoli din putere, bani, faimă şi eul propriu şi, în felul acesta, se închină la ceva ce nu cunosc, la ceva ce nu îi poate mântui.

Pentru noi, creştinii, se pune următoarea întrebare: Ştim noi la ce ne închinăm, cui ne închinăm? Îl cunoaştem noi pe Domnul pe care Îl lăudăm şi Îl slăvim cu gura? Cine este El? Care este Numele Lui? Cum este El?

Săptămâna aceasta, vom studia primele relatări biblice despre întâlnirea copiilor lui Israel cu Domnul şi despre natura şi caracterul Aceluia căruia mărturisim că ne închinăm. Ce sens ar avea să ne închinăm înaintea unui Dumnezeu pe care nu-L cunoaştem?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO