Închinarea după ieşirea din Eden

Studiul 1

Luni , 27 iunie 2011

După alungarea lor din Eden, Adam şi Eva şi-au început viaţa dincolo de hotarele Grădinii. Deşi primiseră făgăduinţa Evangheliei în Eden (Gen. 3,15), Biblia nu spune că s-ar fi adus jertfe, decât după alungarea lor din paradis (deşi am putea deduce lucrul acesta din Geneza 3,21, textul nu ne spune nimic despre jertfă sau închinare). Totuşi, în Geneza 4, unde este vorba despre Cain şi Abel, Scriptura face referire pentru prima dată la un sistem de jertfe.

Geneza 3

15. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.

Geneza 3

21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.

Geneza 4

1. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”
2. A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.
3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.
4. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui;
5. dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.
6. Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?
7. Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”
8. Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.
9. Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”
10. Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.
11. Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!
12. Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.”
13. Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.
14. Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de faţa Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ; şi oricine mă va găsi, mă va omorî.”
15. Domnul i-a zis: „Nicidecum; ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.” Şi Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare.
16. Apoi, Cain a ieşit din faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden.
17. Cain s-a împreunat cu nevasta sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh.
18. Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael; şi Metuşael a fost tatăl lui Lameh.
19. Lameh şi-a luat două neveste: numele uneia era Ada, şi numele celeilalte era Ţila.
20. Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi şi păzesc vitele.
21. Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu lăuta şi cu cavalul.
22. Ţila, de partea ei, a născut şi ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă şi de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama.
23. Lameh a zis nevestelor sale: „Ada şi Ţila, ascultaţi glasul meu! Nevestele lui Lameh, ascultaţi cuvântul meu! Am omorât un om pentru rana mea şi un tânăr pentru vânătăile mele.
24. Cain va fi răzbunat de şapte ori, iar Lameh de şaptezeci de ori câte şapte.”
25. Adam s-a împreunat iarăşi cu nevasta sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.”
26. Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.

2. Citeşte cu atenţie în Gen. 4,1-7 despre primul serviciu divin de închinare relatat în istorie. De ce jertfa lui Cain nu a fost acceptată, iar jertfa lui Abel a fost acceptată?

Cain şi Abel reprezintă două clase de închinători, care au existat de la căderea în păcat până astăzi. Fiecare înalţă câte un altar. Amândoi vin să se închine înaintea lui Dumnezeu aducând o jertfă. Însă jertfa unuia a fost acceptată de Dumnezeu, pe când a celuilalt nu a fost acceptată.

Care a fost diferenţa dintre ele? Răspunsul trebuie dat înţelegând că mântuirea este primită numai prin credinţă – aceasta este Evanghelia vestită pentru prima dată lui Adam şi Evei, în Eden, chiar dacă Planul Mântuirii a fost conceput înainte de crearea lumii (Efes. 1,4; Tit 1,2).

Efeseni 1

4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,

Tit 1

2. în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,

Jertfa lui Cain era o tentativă de mântuire prin fapte, temelia oricărei religii şi închinări false. Adevărul este că prăpastia dintre cer şi pământ este atât de mare, atât de adâncă, încât nicio faptă bună săvârşită de oameni nu o poate acoperi. Esenţa legalismului, a mântuirii prin fapte, este încercarea omului de a acoperi această prăpastie.

Însă jertfa lui Abel ne vorbeşte (chiar dacă destul de slab) despre marele adevăr că numai moartea lui Hristos, Cel egal cu Dumnezeu (Fil.2,6), putea să-l împace pe păcătos cu Dumnezeu.

Filipeni 2

6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

Avem aici o lecţie impresionantă despre închinare: ea trebuie să aibă în centru conştienţa faptului că nu avem putere să ne salvăm singuri şi că toate eforturile noastre de a ne mântui se aseamănă cu jertfa lui Cain.

Pentru a ne închina cu adevărat, trebuie să fim conştienţi că numai prin harul lui Dumnezeu avem speranţa vieţii veşnice.

Analizează-ţi gândurile, motivaţiile şi simţămintele legate de închinare. În centrul închinării tale Se află Hristos sau tu însuţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO