Studiul 4

Vineri , 22 aprilie 2011

Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolele „Întoarcerea în Canaan”, „Iosif în Egipt” şi „Iosif şi fraţii săi”.

Iosif, fără să bănuiască ce avea să i se întâmple, s-a apropiat de fraţii lui cu o bucurie sinceră, ca să-i salute după călătoria lui lungă şi obositoare. Dar fraţii lui l-au respins nepoliticos. El le-a spus pentru ce a venit, însă ei nu i-au răspuns. Iosif s-a alarmat din cauza privirilor lor mânioase… Ei l-au acuzat de făţărnicie. În timp ce-şi exteriorizau sentimentele de invidie, Satana le controla mintea, iar ei nu simţeau niciun pic de milă sau de dragoste faţă de fratele lor. L-au dezbrăcat de haina pestriţă pe care o purta, semnul dragostei tatălui lui şi lucrul care le stârnise sentimentele de invidie.” – Ellen G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 128, 129

Întrebări pentru discuţie

1. La ce „haine pestriţe” (ca simbol al lucrurilor trecătoare din lumea aceasta) râvnim astăzi? Ce onoruri pământeşti ni se par a fi deosebit de valoroase?

2. Gândiţi-vă la contextul în care apare istoria lui Iosif, şi apoi citiţi Geneza 45,22. Care este ironia aici?

Geneza 45

22. Le-a dat la toţi haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat trei sute de sicli de argint şi cinci haine de schimb.

3. Iosif este considerat un simbol al lui Hristos. Reluaţi istoria lui Iosif şi observaţi asemănările dintre el şi Hristos. Prezentaţi-le în cadrul grupei.

4. Nu există îndoială că fraţii au simţit multe remuşcări pentru faptele lor. Nu ştim ce a făcut tatăl cu haina mânjită de sânge. Poate a păstrat-o ca să-i aducă aminte de fiul lui. Imaginaţi-vă cum se simţeau fraţii când vedeau haina care odată fusese simbolul invidiei lor, iar acum era simbolul vinovăţiei lor. Cum putem învăţa să gândim înainte de a acţiona şi să nu ne pripim? Cât de diferită ar fi fost viaţa acestor fraţi, dacă L-ar fi cunoscut pe Dumnezeul tatălui lor! Dacă s-ar fi rugat, dacă ar fi renunţat la ei înşişi, dacă s-ar fi supus Domnului în credinţă şi ascultare, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat şi ar fi fost cruţaţi de atâta suferinţă! Cum putem evita capcana în care au căzut ei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO