Studiul 3

Vineri , 15 aprilie 2011

Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolele „Creaţiunea”, „Ispitirea şi căderea” şi „Planul de Mântuire”.

Haina albă a inocenţei a fost purtată de primii noştri părinţi când au fost aşezaţi de Dumnezeu în Edenul sfânt… Omul nu poate inventa nimic pentru a înlocui haina pierdută a inocenţei… Numai acoperământul pe care Hristos Însuşi l-a oferit poate să ne facă în stare să stăm în prezenţa lui Dumnezeu. În acest acoperământ, haina neprihănirii Sale, îi va îmbrăca Hristos pe toţi aceia care se pocăiesc şi cred… Haina aceasta, ţesută în războiul cerului, nu are în ea niciun fir făcut de om. Hristos, în natura Sa omenească, a realizat un caracter desăvârşit pe care Se oferă să ni-l împărtăşească.” – Ellen G. White, Maranatha, pag. 78

Domnul Isus Hristos a pregătit un acoperământ, haina neprihănirii Sale, cu care îi va îmbrăca pe toţi oamenii pocăiţi şi credincioşi care o vor primi prin credinţă… Atunci, când Se va uita la păcătosul pocăit, Domnul nu-l va vedea acoperit cu frunze de smochin, ci în haina neprihănirii Sale…” – Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 15 noiembrie 1898

Întrebări pentru discuţie

1. Citiţi Geneza 3,6. Cum a reuşit Diavolul să ajungă la sufletul Evei pentru a o determina să păcătuiască? Mai lucrează el şi astăzi în acelaşi mod?

Geneza 3

6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.

2. Meditează mai mult la importanţa goliciunii în istoria căderii în păcat. Cum ne poate ajuta această temă să înţelegem mai bine ce s-a întâmplat în Eden?

3. Citiţi cele două paragrafe din Ellen G. White, de la secţiunea de vineri. Ce învăţăm din ele despre minunatul mesaj al Evangheliei?

4. Citiţi Evrei 5,14. Meditaţi la problema răului. Ce înţelegem prin cuvântul „rău”? Înţelegem ceva care este întotdeauna absolut şi neschimbător? Sau răul este ceva relativ, în sensul că anumite lucruri sunt considerate rele în unele culturi, iar în altele sunt considerate bune sau că un lucru era considerat rău în trecut, dar acum nu mai este socotit rău? Cât de mult ne influenţează educaţia şi societatea concepţia despre ceea ce este rău? Cum putem avea certitudinea că un lucru este bun sau este rău? Cum putem înţelege Isaia 5,20: „Vai de cei ce numesc răul bine şi binele rău, care spun că întunericul este lumină şi lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceaţă şi dulceaţă în loc de amărăciune!”?

Evrei 5

14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO