Studiul 2

Vineri , 08 aprilie 2011

Ellen White, Patriarhi şi profeţi, cap. „De ce a fost îngăduit păcatul?”; cap. „Cortul şi serviciile lui”; Hristos, Lumina lumii, cap. „Lumina vieţii”.

Când Satana caută să-i înnegrească cu totul pe copiii lui Dumnezeu şi să-i distrugă, Domnul Hristos intervine. Deşi ei au păcătuit, Hristos a luat asupra Sa vinovăţia păcatelor lor.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 169

Păcatul a intrat în lume prin căderea unei fiinţe care se afla în fruntea îngerilor sfinţi. Cum s-a produs o schimbare atât de mare, transformarea unui onorat supus împărătesc într-un apostat? Răspunsul este dat: «Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta.» Dacă Domnul nu l-ar fi făcut atât de frumos pe heruvimul ocrotitor, atât de asemănător cu chipul Său, dacă nu i-ar fi oferit o onoare deosebită, dacă ar fi trecut cu vederea vreun lucru în ceea ce priveşte darul frumuseţii, al puterii şi al onoarei, atunci Satana ar fi avut scuză.” – Ellen G. White, The General Conference Daily Bulletin, 2 martie 1897

Întrebări pentru discuţie

1. Meditaţi la ideea de moralitate şi libertate. Poate exista moralitate fără libertate? Putem considera că anumite fapte sunt morale dacă sunt făcute din obligaţie, dacă nu sunt urmarea unei alegeri libere?

2. Oricât ar fi primit, Satana nu ar fi fost mulţumit. Manifestăm şi noi această atitudine? Cum putem să ne ferim de această capcană?

3. Citiţi în grupă Apocalipsa 12,7-12 şi discutaţi semnificaţia pasajului, punând accent pe modul cum ar trebui să trăim, insistând asupra versetului 11: „Ei l-au biruit şi prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.

Apocalipsa 12

7. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
8. dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.
10. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.
11. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.
12. De aceea, bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”

4. Meditaţi la situaţiile în care suntem ispitiţi să ne dăm drept Dumnezeu. Există anumite lucruri pe care le facem în acest sens, fără să ne dăm seama că greşim?

5. Citiţi pasajul de mai sus din Ellen G. White, în care ni se spune că Isus a luat vina asupra Lui. Ce înseamnă acest lucru în mod concret? Care este speranţa noastră? Ce se va întâmpla cu aceia care refuză să creadă că făgăduinţa aceasta este şi pentru ei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO