Studiul 2

Joi , 07 aprilie 2011

8. Ce lucru nu ar trebui să ne facă să ne mirăm? 2 Cor. 11,14

2 Corinteni 11

14. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.

După cum se ştie, căderea lui Satana a afectat nu numai cerul, ci şi pământul, iar căderea şi răzvrătirea lui din cer se manifestă aici, pe pământ, în conflictul pe care îl numim „marea luptă”. Este o luptă reală, aprigă, în care suntem implicaţi cu toţii.

9. Despre ce este vorba în Apocalipsa 12,7-12? Ce avertizare, dar şi ce speranţă găsim în acest pasaj?

Apocalipsa 12

7. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
8. dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.
10. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.
11. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.
12. De aceea, bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”

Din fericire, datorită jertfei aduse de Hristos pe cruce, noi ştim cum se va sfârşi acest conflict. Toţi cei care sunt îmbrăcaţi în hainele desăvârşirii Lui au asigurarea biruinţei. De aceea, Satana se străduieşte din toate puterile să îi împiedice pe cât mai mulţi oameni să găsească neprihănirea mântuitoare, care le garantează un loc veşnic lângă Dumnezeu.

10. Reciteşte 2 Corinteni 11,14, acordând o atenţie specială contextului. Ce mesaj important pentru noi putem lua de aici?

Satana lucrează pe toate căile ca să ne înşele, ca să rupă relaţia noastră mântuitoare cu Hristos şi, în acest scop, se foloseşte chiar şi de creştinii cu numele. Adeseori, metoda aceasta este cea mai eficientă.

Pericolele spirituale ne pândesc pretutindeni (1 Petru 5,8). Dar lucrul pe care nu trebuie să-l uităm este că duşmanul nostru este înfrânt: Diavolul a fost învins, pierderea lui este sigură, stăpânirea lui va avea sfârşit. Cu toate acestea, noi nu putem să ne luptăm cu el şi să-l înfrângem prin puterea noastră. Singura noastră speranţă şi puterea se găsesc în Acela care l-a învins deja, şi anume în Domnul Isus. Biruinţa Sa ne aparţine atâta timp cât o cerem prin credinţă şi în ascultare de El.

1 Petru 5

8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.

Care sunt metodele subtile pe care le foloseşte Diavolul pentru a-ţi zdruncina credinţa încet, dar sigur? Ce putem face zilnic pentru a ne asigura că planurile lui nu vor avea succes?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO