O fiinţă frumoasă şi desăvârşită

Studiul 2

Luni , 04 aprilie 2011

Printre fiinţele create de Dumnezeu care nu au existat dintotdeauna, ci au fost aduse la existenţă de El, se numără şi îngerii. Cel dintâi între îngeri era Lucifer, a cărui cădere este relatată în Ezechiel 28, unde este înfăţişat prin persoana împăratului Tirului.

3. Cum este descris Lucifer? Cu ce era el „acoperit”? Ce înseamnă aceasta? Ezechiel 28,12-19

Ezechiel 28

12. „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului şi spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
14. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
16. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.
17. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.
18. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău ţi-ai spurcat locaşurile sfinte; de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc.
19. Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; eşti nimicit şi nu vei mai fi niciodată!”

Când îl numeşte „fiu al zorilor”, Isaia 14,12 ne arată ce însemna Lucifer pentru Dumnezeu, înainte de a cădea. În Ezechiel 28,12, Dumnezeu spune că el ajunsese „la cea mai înaltă desăvârşire”. Expresia ar putea fi redată şi prin „model” – „un model de desăvârşire” sau „pecetea desăvârşirii”. (CBAZŞ, vol. 4, pag. 675)

De asemenea, Lucifer mai este numit „Luceafăr strălucitor”. Htlel (cel strălucitor) din ebraică şi cuvintele echivalente din limbile înrudite făceau de obicei referire la planeta Venus, steaua cea mai strălucitoare care se putea vedea pe cer dimineaţa.

Imaginează-ţi cum ar fi să porţi o haină sau o mantie făcută din rubine, diamante, topaze, smaralde, onix, safire, crisolit şi turcoaze, toate fixate pe un material din aur. Deşi încercăm să ne închipuim cum arăta haina lui Lucifer, nu reuşim să surprindem toată splendoarea şi frumuseţea ei. Fără îndoială că Lucifer, îmbrăcat într-o astfel de haină şi ocupând poziţia cea mai înaltă între îngeri, se bucura de respect şi de dragoste din partea tuturor îngerilor.

Îngerii doreau să facă aşa cum li se spunea. Ei reflectau frumuseţea Creatorului lor şi Îl lăudau pentru privilegiul de a trăi în acel paradis de armonie cerească. Faptul că Îi aduceau mereu slavă Creatorului lor, îi inspira să manifeste dragoste unii faţă de alţii şi, atâta timp cât aceasta a fost singura lor dorinţă, ei au trăit într-o atmosferă plină de iubire.

În acest mediu ceresc, domneau armonia, desăvârşirea, dragostea şi lauda. Lucrul acesta este greu de imaginat pentru noi.

Cum am putea să ne bucurăm şi noi de această atmosferă cerească în familia noastră, la locul de muncă şi în biserică? Identificaţi câteva modalităţi prin care existenţa noastră pământească ar putea să reflecte mai bine slava şi dragostea lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO