Studiul 2

Duminica , 03 aprilie 2011

Dumnezeu este Creatorul nostru. Scriptura ne arată clar că tot ce există a fost creat de Dumnezeu.

Cineva punea odată întrebarea: „Cum a apărut ceva din nimic?” Întrebarea aceasta este fundamentală.

1. Ce ne spune Scriptura despre acest lucru? Citeşte Ioan 1,1-3 şi încearcă să dai un răspuns.

Ioan 1

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Şi ideea aceasta este interesantă, dacă ne gândim la teoria Big Bang, care susţine că universul nostru nu este etern, cum s-a crezut milenii la rând, ci a venit la existenţă în urmă cu câteva miliarde de ani. Chiar formularea acestei teorii poate fi considerată o dovadă a existenţei unui Creator, întrucât este nevoie de multă ştiinţă, de multă fizică şi de multă matematică, pentru ca Big Bang-ul să aibă loc. Un om de ştiinţă a pus întrebarea: „Cine a dat viaţă ecuaţiilor?

Noi ştim răspunsul, nu-i aşa?

De asemenea, oamenii de ştiinţă speculează acum că există în univers spaţii imense pe care noi nu le putem vedea şi care sunt pline cu materie neagră şi energie neagră. Lucrul acesta ne poate spune, printre altele, că avem o înţelegere foarte limitată despre universul nostru.

2. Există lucruri şi fiinţe create de Dumnezeu, pe care nu putem să le vedem? Ce ne spune Scriptura despre nevoia noastră de a fi smeriţi în ce priveşte cunoştinţele pe care le avem cu privire la realitate? Coloseni 1,16.17

Coloseni 1

16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Observăm în aceste versete că lucrurile şi fiinţele acestea au fost create de Dumnezeu şi că au fost create „pentru El”. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă că noi, oamenii, am fost creaţi „pentru El”?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO