Căderea celui mai strălucitor dintre îngeri

Studiul 2

02 aprilie 2011

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Ioan 1,1-3; Col. 1,16.17; Ezech. 28,12-19; Deut. 8,1-18; Is. 14,12-14; 2 Cor. 11,14.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.” (Ezechiel 28,15)

Textul de memorat este unul dintre cele mai profunde texte biblice. Remarcăm în special doi termeni: „fără prihană” şi „nelegiuire”. Al doilea termen (nelegiuire, păcat) este inclus în primul (fără prihană, fără păcat). Aceasta înseamnă că, în ideea de desăvârşire, de perfecţiune, este cuprinsă posibilitatea de a apărea nelegiuirea (chiar şi în cer!). Cum a fost posibil ca nelegiuirea să se găsească într-o fiinţă creată „fără prihană”, dacă desăvârşirea nu ar îngădui apariţia ei? Nelegiuirea nu ar fi putut apărea într-o fiinţă desăvârşită decât dacă a fi desăvârşit includea toate posibilităţile, deci şi pe aceasta. Fapt care s-a şi întâmplat.

Textul acesta ne arată că, în universul lui Dumnezeu, conceptul de „desăvârşire” include libertatea, libertatea morală, capacitatea de a alege între bine şi rău. Dacă lucrurile ar sta altfel, atunci oamenii ar mai putea să aleagă liber? O companie poate să le impună angajaţilor ei să nu acceseze pagini de internet imorale, prin instalarea unui program restrictiv pentru calculator, însă, în cazul acesta, programul nu mai este opţional şi angajaţii nu au de ales.

Iată aşadar că Scriptura ne prezintă o fiinţă, pe nume Lucifer, care a deţinut o poziţie atât de înaltă, încât se dă o atenţie specială până şi hainelor sale; dar este o fiinţă care a abuzat de libertatea primită şi s-a îndepărtat de Domnul.

Ce putem învăţa din greşeala lui tragică?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO