Studiul 1

Vineri , 01 aprilie 2011

E. G. White, Mărturii, vol. 4, cap. „Procesul de punere la probă”; Slujitorii Evangheliei, cap. „Neprihănirea prin credinţă”; Calea către Hristos, cap. „Credinţa şi acceptarea”.

Legea cere neprihănire – o viaţă neprihănită, un caracter desăvârşit; şi aşa ceva omul nu poate da. El nu poate satisface cerinţele Legii sfinte a lui Dumnezeu. Dar Isus Hristos, venind ca om pe pământ, a trăit o viaţă sfântă şi a dezvoltat un caracter desăvârşit. El le oferă ca pe un dar de bunăvoie tuturor celor care vor dori să le primească. Viaţa Sa stă pentru viaţa oamenilor. În acest fel, ei au iertarea păcatelor din trecut, prin îndurarea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Hristos îi umple pe oameni cu atributele lui Dumnezeu. El reface caracterul lor după chipul caracterului divin, o ţesătură dumnezeiască de putere şi frumuseţe spirituală. În acest fel, adevărata neprihănire cerută de Lege este împlinită în cel ce crede în Hristos. Dumnezeu poate «să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus» (Rom. 3,26).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 762

Întrebări pentru discuţie

1. Reciteşte paragraful de mai sus din Hristos,Lumina lumii. Rescrie-l în cuvintele tale şi pregăteşte-te să-l citeşti la grupă. Ascultă şi versiunile celorlalţi membri ai grupei. Care sunt ideile principale?

2. Prezentaţi la grupă răspunsurile la întrebările finale de la secţiunea de marţi.

3. Când ne îmbrăcăm cu neprihănirea lui Hristos, „privim… slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (vezi 2 Cor. 3,18). Explică ce înseamnă să „privim” slava Domnului.

4. Unii membri ai bisericii s-au frământat, de-a lungul timpului, cu privire la siguranţa mântuirii. Ce înseamnă să ai siguranţa mântuirii? Cum putem fi siguri de mântuire? Cum ne ajută haina neprihănirii lui Isus (care este ţesută în războiul cerului şi care nu are în ea niciun fir omenesc) să înţelegem unde putem găsi această siguranţă? Când depăşim graniţele asigurării şi trecem la încumetare?

5. De ce este important să facem distincţie, din punct de vedere teologic, între ceea ce face Hristos pentru noi (ne dă îndreptăţire şi iertare în momentul în care I le cerem prin credinţă) şi ceea ce lucrează El în noi, pe parcursul vieţii? În ce capcane putem cădea, dacă nu facem această distincţie clară?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO