Studiul 13

19 martie 2011

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Marcu 1,21-35; Luca 4,31-42; Mat. 6,14.15; 25,34-46; 26,36-44; Ps. 31,24.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa, nici voi nu puteţi aduce roadă, dacă nu rămâneţi în Mine.” (Ioan 15,4)

Cercetările din ultimii ani au evidenţiat efectele pozitive pe care le pot avea religiozitatea, credinţa, spiritualitatea, rugăciunea, iertarea, speranţa şi venirea la biserică asupra sănătăţii, inclusiv asupra sănătăţii mintale. Numeroase publicaţii ştiinţifice prestigioase au vorbit despre legătura dintre credinţa religioasă şi bunăstarea mintală şi emoţională. Surprinzător!

Totuşi nu este vorba de nimic magic; factorul credinţă se aplică numai acelora care sunt profund dedicaţi principiilor lor religioase. Psihiatrul Montagu Barker, un expert în relaţia dintre religie şi sănătatea mintală, afirmă că religia este un mijloc eficient de protecţie împotriva bolilor mintale, însă numai atunci când credincioşii sunt pe deplin ataşaţi de convingerile lor. Dacă nu, religia poate deveni o sursă de vinovăţie şi cauza tulburărilor emoţionale, mintale şi de comportament.

Săptămâna aceasta, vom privi la exemplul nostru cel mai bun, Isus, pentru a afla cum putem să avem o credinţă puternică. Prin studierea vieţii Sale şi prin păstrarea unei relaţiei strânse cu El, putem pune bazele unor deprinderi solide pentru creşterea spirituală, care ne pot ajuta să ne bucurăm de o mai bună sănătate a minţii.

Rugăciunea şi studiul Bibliei, închinarea, exersarea iertării, slujirea semenilor, şi speranţa şi încrederea în Dumnezeu ne ajută să creştem spiritual şi să avem o minte sănătoasă. Nu vom da greş, dacă vom urma exemplul dat de Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO